Reklamu na webu se pokusilo omezit 70 % Čechů

čtvrtek, 19. dubna 2018, 07:45 Výzkum, Aktuality MediaGuru

Většina české populace se podle průzkumu agentury Aitom domnívá, že reklamu na internetu by mělo jít vypnout.

Zdroj: Aitom

Zdroj: Aitom

Devadesát procent Čechů zastává názor, že reklamu na internetu by mělo být možné vypnout úplně, omezit se ji pokusilo už 70 % z nich. Nejpopulárnějším řešením je blokování reklamy pomocí AdBlocku (nastavilo 48 % dotázaných), poté vymazání souborů cookies (29 %) a volba jiného prohlížeče (21 %). Programy na blokování reklamy hojně využívají hlavně muži (58 %), u žen se číslo snižuje na 36 %. Vyplývá to z průzkumu digitální agentury Aitom. Uskutečnil se pomocí onlinového dotazníkového šetření, na reprezentativním vzorku 511 respondentů z Českého národního panelu. Data byla sbírána v průběhu března 2017.

Proti výsledkům výzkumu se ale ohradilo sdružení SPIR. „Podle údajů z dlouhodobého a počtem a skladbou respondentů rozsáhlého a reprezentativního strukturálního exkluzivního kontinuálního výzkumu (SEKV), který pro SPIR realizuje dvakrát ročně Stem/Mark, se podíl uživatelů blokujících reklamu v posledních třech letech udržuje pod hranicí 20 %," říká.

Podle dat prezentovaných společností Aitom je téměř polovina účastníků průzkumu (43 %) toho názoru, že reklama na internetu odvádí jejich pozornost. S takovým tvrzením souhlasí ve větším měřítku muži (49 %), u žen je číslo nižší (37 %). Míra souhlasu záleží také na věku. Stejně uvažuje 39 % lidí mezi 18. a 29. rokem života a 38 % lidí ve věku 30 - 44 let. Lidem mezi 45. a 59. rokem to tak připadá nejvíce, s výrokem souhlasí 55 % z nich.

Sedmnáct procent Čechů poté uvedlo, že kvůli reklamě občas zapomenou, proč danou stránku vůbec navštívili. K takovému rozptýlení jsou náchylnější ženy, a to téměř dvakrát více. S tvrzením souhlasilo 22 % z nich, zatímco na straně mužů se jedná pouze o 13 %.

-mav-