ČT loni hospodařila vyrovnaně, ředitel Dvořák obdrží bonus

středa, 20. června 2018, 12:50 Aktuality, TV MediaGuru

Česká televize uspořila v loňském roce na provozu 86 milionů korun.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Česká televize dosáhla v roce 2017 shodné výše nákladů i výnosů v objemu 6,457 530 mld. korun. Příjem z televizních poplatků činil 5,66 miliardy, tedy o 15 milionů korun více než předpokládal rozpočet schválený Radou České televize. Oproti rozpočtu dosáhla Česká televize úspory v oblasti mzdových, výrobních a provozních nákladů, které byly nižší o 86 milionů korun, a zůstaly tak i pod úrovní roku 2016.

Hospodaření České televize v roce 2017 bylo jedním z důležitých kritérií, na základě kterých dnes Rada České televize schválila přidělení bonusu generálnímu řediteli České televize ve výši 2,42 milionu korun. Bonus je udělován na základě splnění parametrů definovaných smluvní dohodou o pracovních podmínkách generálního ředitele.

Na konci roku 2017 zahájila Česká televize na základě přijaté diginovely také přechod na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC, který měl být podle ČT i v budoucnu financován z prostředků získaných narovnáním možností v oblasti odpočtu DPH pro média veřejné služby. Aktuální vládní novela ale opatření v oblasti DPH revokuje, což pro ČT může znamenat výpadek o 350-400 mil. korun. Podle ČT to může ovlivnit příjem bezplatného šíření televizního vysílání pro více než 50% českých domácností a také může nastat revize služeb poskytovaných ČT. 

-mav-