RRTV: Licenci mají Power TV, Leo TV Gold či Orange Sport

čtvrtek, 19. července 2018, 12:05 Aktuality, TV MediaGuru

Na českém trhu začne působit nová satelitní hudební stanice Power TV, získala licenci od RRTV.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila několik licencí na vysílání televizních programů. Licenci mj. získala polská společnost MWE Networks International, která zamýšlí vysílat v Česku a na Slovensku hudební satelitní kanál Power TV

Licenci získala také společnost PK 62, a to na kabelový program erotického kanálu Leo TV Gold

Společnost O2 TV obdržela licence k provozování televizního vysílání programů Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3 a Orange Sport 4, šířených prostřednictvím družic. Operátor O2 se má na Slovensku podílet na vzniku nového sportovního kanálu. 

Licence byla udělena i společnosti Jihočeská média, a to k provozování místního zemského digitálního televizního vysílání programu Lipno Infokanál šířeného prostřednictvím vysílačů.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zároveň udělila souhlas společnosti Media Bohemia k úpravě hudebního vysílání Rádia Blaník. Rádio Blaník tak může snížit podíl české hudby ve vysílání na 15-25 % z celkové hudební produkce. Úprava se týká i chebského Rádia Egrensis, které vysílání Blaníku přejímá.

-mav-