Nový deník splnil první cíl tří tisíc předplatitelů

pondělí, 24. září 2018, 14:40 Aktuality, Tisk, Internet & Mobil MediaGuru

Jde o digitální verzi Nového deníku, v případě tištěné verze zatím cíl splněný nebyl.

Počet předplatitelů digitální verze Nového deníku už překonal hranici tří tisíc předplatitelů. Tu si přitom vydavatel stanovil jako cíl, kterého chce během jednoho měsíce dosáhnout. Zatím ale není naplněn cíl ohledně počtu předplatitelů tištěného vydání. Zde byl cíl stanoven na jeden tisíc, v současnosti je splněn ze 70 procent.

Není ale jasné, jaký finanční objem celkem dosud vydavatel Nového deníku vybral a tedy, jaký typ předplatitelů (měsíční, čtvrtletní, roční atp.) se mu podařilo získat. Stále zbývá ještě dvacet dní do ukončení sbírky.

Vydavatel Nového deníku už dříve uvedl, že by chtěl ročně navyšovat počet svých předplatitelů o pět tisíc. K tomu, aby byl zcela finančně soběstačný, potřebuje 20-25 tisíc předplatitelů. Rád by je nabral v horizontu 3-4 let.

-mav-