PNS zvažuje vstup na trh předplacených časopisů

středa, 24. října 2018, 10:55 Tisk MediaGuru

Po akvizici firmy Mediaservis se PNS rozhlíží po neadresných zásilkách a doručování předplacených časopisů.

Petr Novák, generální ředitel PNS, foto: PNS

Petr Novák, generální ředitel PNS, foto: PNS

Společnost PNS, lídr na trhu distribuce periodického tisku, která na začátku října uzavřela koupi alternativního distribučního operátora Mediaservis, zatím neplánuje fúzi obou společností. V rozhovoru pro MediaGuru.cz to řekl generální ředitel PNS Petr Novák, který se zároveň stal jednatelem Mediaservisu

„Obě firmy budou operovat samostatně, k jejich fúzi v tuto chvíli nevidíme důvod,“ sdělil Novák. PNS je tak jediným vlastníkem firmy Mediaesrvis, kterou plánuje využít jednak pro rozšíření možností na trhu distribuce předplacených tištěných titulů a zároveň také pro vstup na trh neadresných zásilek. „Na trhu neadresných zásilek se otevírá prostor i pro PNS. Chceme využít novou situaci v naší společnosti a zvýšit její podíl na distribuci neadresných zásilek. Představuje to pro nás nové směřování budoucích obchodních aktivit,“ přiblížil Novák.

PNS se dosud na neadresné zásilky neorientovala, naopak Mediaservis z nich v předloňském roce získal asi dvě třetiny veškerých svých výnosů. Konkrétně šlo o částku převyšující 220 mil. korun. Rozhodujícím faktorem obratu PNS (v roce 2017 dosáhl výše 2,89 mld. Kč) jsou výnosy z prodeje tištěných titulů, které se ale každoročně snižují na úrovni zhruba osmi procent. Proto PNS dlouhodobě hledá nové možnosti, jak tyto výpadky kompenzovat.

„Robustní logistika PNS a hustá síť doručovatelů Mediaservisu nám společně dává šanci stát se významným distributorem nejen adresných zásilek a předplatného tisku. Především se teď zaměřujeme na distribuci neadresných zásilek,“ říká Petr Novák s tím, že podíl na trhu by mohl přesáhnout polovinu.  

Především se teď zaměřujeme na distribuci neadresných zásilek. Distribuci předplacených časopisů zvažujeme, je to velká příležitost.

Petr Novák

PNS chce také Mediaservis využít k rozšíření záběru na trhu předplacených tištěných periodik. V současnosti se obě firmy podílejí na distribuci předplacených deníků (spolupráce od ledna 2018, po výpadcích v první polovině roku má být už stabilizovaná), další možnosti ale vidí PNS v rozšíření distribuce časopisů. „Distribuci předplacených časopisů zvažujeme, je to cesta dalšího rozvoje a velká příležitost,“ nastínil Novák. Zatím ale ještě nabídku vydavatelům na distribuci časopisů PNS nedává. Nejprve chce analyzovat možná řešení distribuce a především mít jasné garance kvality a proveditelnosti doručování předplacených titulů. V současnosti  zatím  Mediaservis doručuje podstatnou část předplatného časopisu Respekt z vydavatelství Economia. Další projekty jsou ve stádiu jednání a příprav. Jde o doručování některých regionálních týdeníků předplatitelům.

Síť doručovatelů  Mediaservisu čítá aktuálně téměř deset tisíc lidí, kteří se na distribuci zásilek podílejí. Podle slov Petra Nováka bude pro logistickou část PNS akvizice Mediaservisu znamenat určité posílení na trhu. Vliv na ostatní činnosti se zatím neočekává. Postupně bude docházet k využití synergických efektů v oblastech, kde má takové sloučení činností dávat smysl.

Pro PNS bude rok 2019 klíčový především z hlediska zajištění své hlavní služby a to je nákup a prodej tištěných médií. „Velkou výzvou je zvládnout zvyšující se náklady, a to především v oblasti lidské práce a nakupovaných logistických činností, především dopravy,“ říká k cílům PNS a Mediaservisu pro rok 2019 Petr Novák. Výsledky hospodaření za rok 2018  PNS očekává v podobě konsolidovaného výsledku obou společností, kam se promítnou také náklady související s problematickým startem předplatného.

-mav-