CVVM: Z médií se nejvyšší důvěře těší rádio

pátek, 29. března 2019, 07:30 Výzkum MediaGuru

Nová vlna výzkumu veřejného mínění CVVM zaznamenala v médiích nárůst důvěry rádiím a televizi.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

V porovnání s předchozím šetřením Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z listopadu 2018 byl v aktuálním šetření z března 2019 zaznamenán vzestup důvěry výzkumům veřejného mínění, televizi (při poklesu nedůvěry), odborům a rádiu (při souběžném nárůstu nedůvěry). Nedůvěra poklesla také internetu a tisku.

Na základě posledního vývoje v posledních dvou letech se lze podle CVVM domnívat, že důvěra médiím je silně ovlivněna současným děním ve společnosti, a proto dochází k výkyvům, které však nemají mít dlouhého trvání.

Z médií se nejvyšší důvěře těší rádio (52 % důvěřuje), naopak nedůvěru vyjadřují respondenti více k tisku (55 % nedůvěřuje), televizi (53 % nedůvěřuje) a internetu (52 %).

Respondenti hlásící se k pravému středu vyjadřovaly podle CVVM větší důvěru k tisku, rádiím, výzkumům veřejného mínění i televizi, kterou vidí jako důvěryhodnější také lidé hodnotící životní úroveň své domácnosti jako špatnou.

Zdroj: CVVM

Zdroj: CVVM

Zdroj: CVVM

Zdroj: CVVM

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu, v případě médií (televize, tisk, rádio) byl přibližně od roku 2011 zaznamenán poměrně výrazný postupný pokles důvěry, který se v březnu 2014 zastavil, avšak tento stav neměl dlouhého trvání a v březnu 2015 opět nastal pokles. V březnu 2017 podíl důvěry mírně vzrostl, nicméně do dalšího šetření (říjen 2017) statisticky významně poklesla důvěra v tisk a podíl důvěřujících televizi a rádiu se nevýznamně snížil. Jak ukázalo další šetření v březnu 2018, klesající trend nepokračoval, neboť podíly důvěřujících ke všem sledovaným médiím opět významně vzrostly. Do dalšího šetření v listopadu 2018 nedošlo k výrazným posunům.

-mav-