Z časopisů Mafra odcházejí Rudovská, Sochůrková a Brož

pátek, 12. dubna 2019, 16:05 Tisk, Lidé MediaGuru

Skupina Mafra upravuje organizační strukturu své magazínové společnosti Mafra Print.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Mediální skupina Mafra přistupuje po začlenění magazínové společnosti Mafra Print k dalším personálním změnám. Pod společností Mafra Print firma provozuje vydávání časopisů, které loni koupila od tuzemské pobočky vydavatelství Bauer Media. Po té, co Mafru na začátku letošního roku opustila tehdejší generální ředitelka Bauer Media Karin Vedrová, odchází z firmy také projektová manažerka Ivana Sochůrková, odpovědná za příběhové tituly, šéfredaktor Michal Brož, do jehož kompetence patřily televizní tituly, a publisherka Lada Rudovská ze segmentu lifestylových titulů. Změny mají nastat k 30. dubnu 2019.

Od začátku května pak převezme publisherka Etela Lukeš Fiantová řízení lifestylových titulů, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Esquire, Žena a život, televizních titulů a titulů auto-moto. Do působnosti šéfredaktora Miroslava Graclíka budou spadat tištěné společenské tituly. Ženské tituly, příběhové tituly a Kulinární studio Mafra zastřeší publisherka Dana Vajglová

„Restrukturalizace a provedení strategických změn ve vedení produktových portfolií společnosti Mafra Print přinese zjednodušení v řízení titulů a umožní užší spolupráci redakčních týmů napříč segmenty," zdůvodnila v pátek skupina Mafra.

Mafra současně připravuje fúzi s firmou Mafra Print, kterou stoprocentně vlastní. Nástupnickou společností se stane Mafra, firma Mafra Print zanikne. Po fúzi se tak Mafra stane přímým vydavatelem časopisů dřívější společnosti Bauer Media. Přes společnost Mafra Print zároveň skupina drží podíl v distribuční firmě Mediaprint & Kapa Pressegrosso (17,7 %).

Mafra oznámila dohodu o převzetí Bauer Media loni v říjnu. Do své skupiny začala zakoupené portfolio integrovat na začátku loňského prosince. Podle generálního ředitele Štěpána Košíka tehdy předpokládala, že spojení s Bauer Media bude dokončeno v horizontu půl roku.  

Mafra si díky akvizici Bauer Media polepšila na tištěném trhu. Podle dat průzkumu čtenosti Media projekt za druhé pololetí 2018, které má MediaGuru.cz k dispozici, se podíl skupiny Mafra na čtenářském trhu stal díky nákupu časopisů nejvyšším. Svými tituly oslovuje 3,6 mil. čtenářů, kumulovaný podíl Mafra a Mafra Print má na čtenářském trhu představovat 28 %. 

-mav-