Výzkum: Sdílenou ekonomiku využila v Česku pětina uživatelů

pondělí, 20. května 2019, 17:00 Výzkum, Internet & Mobil, Aktuality MediaGuru

Pětina českých internetových uživatelů využila některou ze služeb sdílené ekonomiky a třetina ji hodlá vyzkoušet, naznačuje výzkum Nielsen Admosphere.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Sdílená ekonomika je pro Čechy zatím méně známým pojmem, zná ho jen 13 % dotázaných. Zkušenosti se sdílenou ekonomikou přitom už Češi mají: některou ze služeb už vyzkoušela pětina internetových uživatelů a další třetina se je chystá využít v budoucnu. Nejužitečnější je podle respondentů sdílení ubytování a spolujízda. Ukazuje to výzkum společnosti Nielsen Admosphere, který se uskutečnil v dubnu 2019 na vzorku pěti set respondentů starších 15 let z aktivní internetové populace Českého národního panelu.

Podle výzkumu 45 % lidí o pojmu sdílená ekonomika slyšela, ale nejsou si jistí, co znamená, a 42 % ho nezná vůbec. Jakmile však byli respondenti s termínem seznámeni, byli schopní si s ním spojit řadu služeb.

Lidí, kteří nějakou formu sdílení věcí a služeb už někdy vyzkoušeli, navíc mezi českými internetovými uživateli není málo – přesněji 21 %. Naprostá většina z nich má navíc s vyzkoušenými službami pozitivní zkušenost. Třetina respondentů pak sice sdílenou ekonomiku ještě nevyzkoušela, ale chtěla by ji využít v budoucnu. Nejaktivnější skupinou v oblasti sdílení jsou mladší respondenti ve věku 15–34 let: nějaký typ sdílení věcí a služeb v současnosti využívá třetina z nich.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

Mezi služby, se kterými má zkušenost nejvíce respondentů, se řadí zejména sdílení ubytování, přeprava zásilek, věcí a nábytku a také alternativní „taxi“ služby. Velká část těchto respondentů navíc počítá se sdílením těchto služeb i v budoucnu. Naopak mezi nejméně využívané služby zatím patří hlídání dětí, hlídání či venčení domácích mazlíčků a sdílení kanceláří. Za nejužitečnější služby – bez ohledu na to, zda je sami aktivně využívají nebo ne – lidé považují sdílení krátkodobého či dlouhodobého ubytování (43 %).

V otázce užitečnosti služeb se poněkud liší pohledy mužů a žen: muži vidí kromě ubytování a spolujízdy největší přínos ve sdílení dopravních prostředků, půjčování věcí a alternativních „taxi“ službách typu Uber nebo Taxify, zatímco ženy dávají (vedle ubytování a spolujízdy) přednost sdílení služeb v domácnosti (řemeslnické práce a podobně) a přepravě zásilek, věcí a nábytku.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

Obecně se dá říci, že respondenti mají ke sdílené ekonomice spíše pozitivní postoj, vyloženě negativně ji vnímá pouze 10 % dotázaných. Pětina se hlásí k názoru, že u některých služeb je sdílení pozitivní, u jiných však může být naopak negativní. Pozitivně dotázaní hodnotí hlavně úsporu času, kterou sdílené služby přinášejí vytíženým lidem (18 %), a také finanční aspekt (17 %).

-mav-