Evropské unii se ve zpravodajství nejvíce věnovala ČT

pátek, 14. června 2019, 07:30 Výzkum, TV MediaGuru

Evropské unii se v období let 2013 až 2018 věnovala v televizním zpravodajství především Česká televize, ukazuje analýza.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nejvíce příspěvků o Evropské unii odvysílaly v letech 2013-2018 z tuzemských televizních stanic hlavní zpravodajské relace České televize: Události a Události, komentáře. Relace Události přinesla v uvedeném období téměř třikrát víc příspěvků o EU než relace Velké zprávy (Prima) a Televizní noviny (Nova). Vyplývá to z analýzy Media Tenor, zpracovanou pro think tank Moje Evropa.

Z analýzy rovněž vyplývá, že nejdelší stopáž měly příspěvky o EU v pořadu Události, komentáře, který je svou povahou diskusním a komentovaným pořadem a může tak konkrétním tématům věnovat více prostoru. Také podíl referování o EU ve vysílání relace Události, komentáře na celkovém počtu odvysílaných příspěvků byl ze sledovaných relací nejvyšší – představoval 8 % (podíl v Událostech 4 % a v relacích Velké zprávy a Televizní noviny shodně 2 %).

Počet příspěvků o EU v letech 2013-2018

Zdroj: Media Tenor, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Stopáž příspěvků o EU v letech 2013-2018

Zdroj: Media Tenor, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Vrcholem ve zpravodajském pokrývání EU byly letní měsíce let 2015 a 2016, kdy se stupňovala uprchlická krize, a poté jarní měsíce roku 2017, kdy Británie podala oficiální žádost o odchod z EU. Nejdelší stopáž přinášející informace o EU odvysílaly české televize v červnu 2016. V tomto měsíci proběhlo hlasování o vystoupení Británie z EU.

Nejčastěji se v příspěvcích o EU tematizovala imigrační politika. Toto téma rezonovalo všemi hlavními zpravodajskými stanicemi nejvíce. Absolutně nejvyšší počet příspěvků věnovaných imigrační politice bylo odvysíláno v pořadu Události, komentáře. I další témata se umístila v pozornosti českých zpravodajských relací shodně – druhým nejčastějším tématem byla bezpečnost a obrana EU a třetím vystoupení z EU. Imigrační politika se začala v relacích výrazněji objevovat v roce 2015. V tomto roce se začalo diskutovat o kvótách a pravidlech pro přijímání uprchlíků. S tímto tématem souvisela také bezpečnost EU.

Nejčastější témata v příspěvcích o EU 2013-2018, počet minut, zdroj: Media Tenor

Nejčastější témata v příspěvcích o EU 2013-2018, počet minut, zdroj: Media Tenor

Nejčastější témata v příspěvcích o EU 2013-2018, počet minut, zdroj: Media Tenor

Nejčastější témata v příspěvcích o EU 2013-2018, počet minut, zdroj: Media Tenor

Nejzmiňovanějšími českými politiky v příspěvcích o EU byli premiéři Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš. Vysoké umístění získali také prezident Miloš Zeman a dřívější ministr vnitra Milan Chovanec. Z političek se napříč relacemi nejvíce objevovala eurokomisařka Věra Jourová. Drtivá většina příspěvků o jednotlivých politicích byla ve vztahu k EU neutrálních. Nejvíce negativních zmínek se objevilo v pořadu Události, komentáře a týkaly se Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky. Z celkového počtu všech odvysílaných příspěvků o EU, ve kterých byli tito politici zmíněni, šlo ale o podíl na úrovni cca 12-15 %.

Komentář Tomáše Prouzy

Je vidět, že evropská témata jsou pro televizní zpravodajství příliš složitá a že jim více sluší spíše diskusní pojetí než zpravodajský přístup. TV Nova i TV Prima navíc oslabuje fakt, že nemají v Bruselu – na rozdíl od soukromoprávních televizí řady jiných zemí – své zpravodaje, a evropská témata pak pokrývají v podstatě jen českou optikou. Neznalost souvislostí, obtížné popisování možných dopadů různých evropských témat a nemožnost konfrontace českých politiků při jednáních v Bruselu s jejich kolegy z jiných zemí vede k tomu, že zpravodajství o evropských záležitostech je pak často hodnoceno jako nezajímavé a při rozhodování o obsahu zpravodajských relací prohrává s jednodušeji uchopitelnými tématy.

V poslední době registruji pozitivní změnu a třeba pokrytí evropských voleb na TV Nova (dvě velké debaty volebních lídrů, široký záběr zpravodajství, volební studio) nebo aktivní pokrývání dvojí kvality potravin jako jednoho z hlavních témat evropských voleb v ČR na TV Prima ukazují, že lze najít cestu, jak věci spojené s našim fungováním v Evropské unii přiblížit i divákům televizního zpravodajství.

Hledání této cesty bude čím dál důležitější, protože řada věcí klíčových i pro ČR se bude rozhodovat na evropské úrovni – klimatická změna a boj proti suchu, reforma zemědělských dotací tak, aby se podporovali především ti, kteří se chovají ekologicky, digitalizace a modernizace evropského průmyslu. Rozhodnutí v těchto oblastech budou mít obrovské dopady na to, jak se bude v Česku za 15-20 let žít – a proto pevně doufám, že Česká televize, Nova i Prima najdou další cesty, jak o tom informovat své diváky.

Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, zakladatel think tanku Moje Evropa a současný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

-mav-