Radiohouse loni opět zvýšil obrat, zisk přesáhl 50 mil. Kč

pátek, 16. srpna 2019, 07:30 Rádio MediaGuru

Jedničce rozhlasové reklamy se v loňském roce dařilo. Společnost zvýšila obrat i čistý zisk.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Společnost Radiohouse, nejsilnější hráč na tuzemském reklamním rádiovém trhu, dokázala v loňském roce znovu zvýšit tržby a také navýšit hospodářský výsledek. Celkové tržby dosáhly 825,4 mil. Kč a meziročně se zvedly o tři procenta. Navýšení tak odráží růst objemu rádiové reklamy v loňském roce.  Čistý zisk byl loni téměř sedmkrát vyšší než o rok dříve – dosáhl 51,5 mil. Kč.

Příznivý výsledek byl podle společnosti zajištěn zejména navýšením tržeb z prodeje reklamy o 25,5 mil. Kč a úsporou nákladů ve výši 29,5 mil. Kč. V letošním roce by podle předpokladů mělo pokračovat navyšování obratu z prodeje rádiové reklamy a předpokládá se i další optimalizace nákladů. „Na druhé straně se už neočekává obdobný růst rozhlasových investic, jak tomu bylo v roce 2018," uvádí vedení společnosti ve výroční zprávě za rok 2018.

Základní výsledky společnosti Radiohouse (tis. Kč)

  2018 2017
tržby z prodeje výrobků a služeb 825 443 799 901
provozní výsledek hospodaření 59 872 7 599
výsledek hospodaření za účetní období 51 549 7 766

Zdroj: výroční zpráva Radiohouse za rok 2018

Čisté investice do rádiové reklamy měly loni dosáhnout necelých 1,6 mld. Kč, Radiohouse tak z této sumy získal přibližně polovinu. Také v letošním roce je růst investic do rozhlasové reklamy příznivý, podle nedávno zveřejněných investic za druhé čtvrtletí a první pololetí 2019 roste rádiové reklama v průměru o dvě procenta. Na rozhlasovém trhu zaujímá Radiohouse podíl přes 49 % (zdroj: Radio projekt, 1+2Q/2019).

-mav-