U piva ztrácí značka na důležitosti, především u mladých

středa, 28. srpna 2019, 12:00 Marketing, Výzkum MediaGuru

I nadále je značka při výběru piva hlavním kritériem, její důležitost ale klesá, zejména u mladých spotřebitelů.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Nejznámější značkou českého piva, která se lidem vybaví jako první, je Plzeňský Prazdroj. Na druhé příčce se umístil Gambrinus, který tak v pořadí přeskočil Velkopopovického Kozla. Byť je při výběru značka stále hlavním kritériem, její důležitost se však zejména u mladých spotřebitelů snižuje. Vyplývá to z průzkumu agentury Stem/Mark.

Zvýšená míra znalosti byla podle průzkumu zaznamenána u Radegastu, u žen je patrný výrazný nárůst v oblibě značky nealkoholického piva Birell. „Zajímalo nás, v kolika procentech případů si lidé vybaví značku, která je zároveň jejich nejoblíbenější, protože to může vyjadřovat určitou míru loajality k dané značce. Dvě třetiny, které se shodovaly, zastupovali častěji muži. Zbývající třetinu pak spíše mladí lidé do 30 let. Jejich odlišnost můžeme vysvětlit preferencí více značek, zahraničních produktů nebo dosavadní nevyhraněností,“ vysvětluje za agenturu Jan Burianec.

Pivo si dává 44 % dotázaných alespoň jednou týdně, což je o čtyři procentní body více než před dvěma lety. Značka je při výběru sice stále hlavním kritériem (81 %), její důležitost však v čase klesá, v porovnání s rokem 2017 to je o šest procentních bodů méně. Více na ni kladou důraz starší konzumenti, naopak lidé mladší 30 let se o značku zajímají daleko méně často. Zájem o značku se také lineárně zvyšuje se zvyšujícím se vzděláním.

Důležitost konkrétních atributů při výběru piva, zdroj: Stem/Mark

Důležitost konkrétních atributů při výběru piva, zdroj: Stem/Mark

Stupňovitosti přikládají Češi větší význam

Dalšími důležitými kritérii jsou pro Čechy síla piva a cena. Výběr piva dle jeho stupňovitosti roste proporcionálně s věkem, kdy starší lidé přikládají stupňovitosti větší význam než mladší. Naopak za nedůležité kritérium respondenti označují reklamu – domnívají se, že se při výběru piva nenechají ovlivnit komunikací pivovarů.

Nejvíce preferovaný typ piva je stále klasické světlé (62 %). Všechny ostatní typy (tmavé, polotmavé, řezané, pšeničné, ALE, ovocné či nealko) se drží pod hranicí 10 %.

Nejvýraznější je nárůst obliby u ovocných a nealkoholických piv, a to především u žen a mladších lidí do 30 let. Ženy pro nealko pivo nepotřebují zvláštní příležitost, muži se k němu uchylují ve chvílích, kdy není vhodná konzumace alkoholu, mladí si jej zase častěji dopřávají na společenských, kulturních a sportovních akcích.

Mladí a ženy preferují plechovky, muži lahváče

Z hlediska formy či balení piva Češi stále dávají přednost točené verzi. Před dvěma lety mu zdatně konkurovalo lahvové balení, ale v tuto chvíli se rozdíly v preferenci prohlubují. „Je ale důležité odlišovat prvotní preferenci a konečný výběr, protože ačkoliv někteří lidí mohou preferovat právě pivo točené, tak nakonec vezmou to balené. Například kvůli tomu, že mají hluboko do kapsy nebo nemají jejich oblíbenou značku v místní hospodě. Vliv může mít i sezónní výkyv,“ upozorňuje Jan Burianec.

U balení piva panují také patrné rozdíly. Klasického lahváče upřednostňují především muži, zatímco ženy a mladí lidé sáhnou raději po plechovce.

Nejčastější formy konzumace piva, zdroj: Stem/Mark

Nejčastější formy konzumace piva, zdroj: Stem/Mark

Informace k metodice výzkumu

Výzkumné sondy agentury Stem/Mark uskutečněné prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 512 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 15 až 60 let. Aktuální šetření probíhalo v červenci 2019. Následně bylo porovnáno se stejným šetřením z dubna 2017, kterého se zúčastnilo rovněž 512 osob.

-stk-