Expobank: Sázka na spojení s fintechem se vyplácí

pondělí, 7. října 2019, 11:15 Marketing Kateřina Straková

„Neo účet značce Expobank pomáhá,“ říká marketingová ředitelka Expobank Kateřina Petko. Spojení s kryptoměnami či investicemi do start-upů lákají mladé spotřebitele i média.

Kateřina Petko, Head of Marketing & Communications Expobank CZ, zdroj: Expobank CZ

Kateřina Petko, Head of Marketing & Communications Expobank CZ, zdroj: Expobank CZ

Expobank, dříve známá jako LBBW Bank, se v minulosti zaměřovala pouze na korporátní bankovnictví. Před více než rokem však změnila strategii a svou pozornost upnula rovněž na retailové zákazníky. Loni na podzim na trh uvedla nový účet Neo, jenž nabízí propojení s vybranými fintech službami. Nyní u něj eviduje zákazníky v řádu nižších tisíc.

Jak bankovní značce pomáhá spojení s kryptoměnou či start-upy a proč postupně rozšiřuje svůj mediamix, hovoří marketingová ředitelka společnosti Kateřina Petko.

Loni jste uváděli na trh bankovní účet Neo, který jste zpočátku propagovali jen online. Letos jste vstoupili i do outdooru a tisku. Proč jste se k tomu rozšíření mediální kampaně rozhodli?

Naše rozhodnutí si vyžaduje širší vysvětlení změn, které se v Expobank nyní dějí. Dříve se naše firma zaměřovala převážně na korporátní bankovnictví, ale před rokem a půl jsme se rozhodli přesunout naši pozornost i na retailové bankovnictví. Následně jsme spustili Neo účet, v němž jsme lidem nabízeli propojení s fintech partnery. Cílili jsme na lidi od 25 do 55 let, kteří vydělávají tolik peněz, že mohou zkoušet různé typy investic, a zároveň jsou online. Z tohoto důvodu jsme tedy nejprve komunikovali pouze na internetu a přes PR. Postupem času však Neo účet měníme a vylepšujeme – letos jsme z něj vytvořili produkt, který je kombinací běžného a spořícího účtu a s nímž jsme se dostali na špičku úročení na běžném účtu v České republice. Cílová skupina se nám rozšířila a s tím i mediamix – k internetu a PR jsme přidali billboardy, které máme převážně ve velkých českých městech a na hlavních dálničních tazích, a také printovou inzerci.

Klíčový vizuál aktuální kampaně na Neo účet, zdroj: Expobank CZ

Klíčový vizuál aktuální kampaně na Neo účet, zdroj: Expobank CZ

Uvažujete i o jiných mediatypech, například televizi?

O televizi uvažujeme, ale zatím nedokážu říct přesný časový horizont, kdy bychom ji zařadili. Po změně vlastníka a i názvu (majoritním vlastníkem je ruský podnikatel Igor Kim, pozn. red.) bojujeme v České republice s nízkým povědomím o značce Expobank. Proto se v kampani zaměřujeme na zvýšení brand awareness v kombinaci s produktovou kampaní na Neo účet. Do budoucna máme v plánu spuštění i další projekty, o kterých však v tuto chvíli nemohu mluvit.

Bankovní účet Neo je hlavní komunikační sdělení značky Expobank. Jaký vliv má Neo na image značky Expobank?

Rozhodně Neo účet značce Expobank pomáhá, což vidíme na nárůstu fanoušků na sociálních sítích, navýšení trafficu na našich webových stránkách, na počtu diskusí i na našem interním call centru. Ale je to dlouhodobější proces.

Právě díky tématům kryptoměny nebo investice do start-upů se nám daří získávat značný prostor, a to i jinak než placenou formou.

Na Neo účtu lze obchodovat přes WBTCB s kryptoměnami. Nemáte při komunikaci v digitálním prostředí problém s globálním zákazem Googlu na určité druhy reklam na kryptoměny?

S restrikcemi ze strany Googlu a Facebooku se setkáváme, často nám znemožňují reklamy zaměřené na kryptoměny zobrazovat. Proto se primárně zaměřujeme na jiné výhody Neo účtu, jako je například letos přidaná crowdfundingová platforma Fundlift nebo možnost investovat do zlata přes Českou mincovnu. Kryptoměny pak podporujeme například přes Sklik nebo prostřednictvím content marketingu, který nám umožňuje do detailu klientům vysvětlit, co vše nabízíme, například i to, že všechny služby je možné u nás využívat za stejných podmínek, jako by to bylo napřímo.

Jakou formou content marketing děláte?

Převážně se jedná o advertorialy v tištěných i digitálních médií. Také se věnujeme PR, kde máme to štěstí, že téma fintech v médiích nyní značně rezonuje. Právě díky tématům kryptoměny nebo investice do start-upů se nám daří získávat značný prostor, a to i jinak než placenou formou. V neposlední řadě také vysíláme naše odborníky na různé odborné konference a účastníme se tematických panelů.

Jaký pozorujete u vašich klientů zájem o crowdfunding? Kolik zákazníků už toho využilo?

Za zhruba poslední tři měsíce se počet klientů, kteří si Fundlift v rámci našeho Expobanking aktivovali, více než ztrojnásobil. Společně investovali do více než 10 projektů. Máme klienty, kteří investují opakovaně, buď do několika po sobě jdoucích projektů, nebo si projekty vybírají z jedné oblasti. Zatím nejúspěšnějším byla podpora projektu Bezobalu, u něhož byla požadovaná částka zainvestována za necelých 48 hodin. Důležité je, že v prostředí našeho internetového bankovnictví zrcadlíme přesně tu stejnou nabídku, jako ve stejném čase nabízí Fundlift. To samé platí i pro Českou mincovnu.

Máte v plánu přidávat i další fintechové partnery?

Ano, máme už domluvenou spolupráci s několika dalšími. Momentálně intenzivně pracujeme na vývoji a zapracování do internetového bankovnictví. Jednoho z nových partnerů uvedeme v nejbližších týdnech.

S největší pravděpodobností bude trend navyšování marketingového rozpočtu pokračovat i v příštím roce, protože naše plány jsou opravdu smělé.

Jaké další aktivity kromě komunikace Neo účtu na podporu Expobank děláte?

Hodně se věnujeme konferencím nebo odborným diskusím. Jelikož se v Expobank zabýváme exportním financováním, realizujeme na toto témata i konference. V dubnu jsme tak ve spolupráci s CzechTrade uspořádali konferenci se zaměřením na Rusko, nyní připravujeme exportní snídani v rámci Strojírenského veletrhu v Brně, kde se budeme v rámci exportní snídaně společně s EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) věnovat aktuálním exportním příležitostem do zemí bývalého Sovětského svazu.

Rovněž pracujeme s vlastními průzkumy, z nichž čerpáme pro tiskové zprávy nebo informace. Komunikujeme proaktivně s novináři. A v neposlední řadě připravujeme eventy pro naše stávající klienty, například vzdělávací nebo kulturní a sportovní akce. Po úspěšném workshopu se společností WBTCB zaměřeném na kryptoměny nyní pro naše klienty chystáme workshop s Radkem Musilem z Fundliftu. Tento formát plánujeme i s Českou mincovnou.

Budete příští rok navyšovat marketingový rozpočet? Nebo zůstanete na stejné úrovni?

Marketingový rozpočet jsme razantně navýšili už pro letošní rok. Důkazem toho je právě již zmíněná a velmi intenzivní online, outdoorová a tisková kampaň. S největší pravděpodobností bude trend navyšování marketingového rozpočtu pokračovat i v příštím roce, protože naše plány jsou opravdu smělé.

Expobank má dnes už jen jednu pobočku. V Karlových Varech jste jednu pobočku uzavřeli, v Praze jste se přesunuli z Václavského náměstí na Pankrác. Důvodem je plně digitální model obsluhy klientů. Nicméně v minulosti se tento model například Zuno bance nevyplatil. Nebojíte se toho, že i v digitálním světě lidé stále chtějí v oblasti financí osobní kontakt?

Rizika jsme si vědomi. Pro korporátní bankovnictví samozřejmě stále platí, že nejdůležitější je osobní kontakt s klientem. Zde se obchod ani jinak dělat nedá. Naši bankéři pracují tedy v terénu a klienty navštěvují po celé České republice.

V oblasti retailu ale vidíme v Evropě i ve světě příklady bank, které bez poboček dokážou velmi dobře fungovat. I čeští spotřebitelé si stále více zvykají na internetové bankovnictví a bankovní služby poskytované online, jejich bariéry tak postupně padají. Tomuto trendu se v Expobank přizpůsobujeme a vytváříme takové online prostředí s vysokou kvalitou služeb, které našim klientům plně zajistí veškeré služby z pohodlí domova a v režimu 365/24/7.

Kateřina Petko, Head of Marketing & Communications Expobank CZ

V čele marketingu a komunikace české pobočky společnosti Expobank stojí od roku 2017. V minulosti působila jako marketingová manažerka firem Kingpan Insulation, Bramac nebo Eni. Zkušenosti z bankovního sektoru má z Raiffeisenbank.

Vystudovala sociologii na Univerzitě Karlově a marketingovou komunikaci na Vysoké škole finanční a správní.