MMS a Media Bohemia byly loni ziskové

pondělí, 14. října 2019, 13:05 Rádio MediaGuru

Rozhlasová skupina Media Bohemia loni skončila v mírném plusu, více si polepšila její dceřiná společnost Media Marketing Services.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Společnosti Media Bohemia a Media Marketing Services (MMS) ze skupiny Media Bohemia, která je nejsilnějším rozhlasovým uskupením na regionálním rádiovém trhu, skončily loňský rok s kladným hospodářským výsledkem. 

Loňský hospodářský výsledek Media Bohemia byl ovlivněn fúzí se čtyřmi společnostmi (AZ Rádio, František Vostál, Rádio Černá Hora II, Rádio Dobrý den). Díky tomu se Media Bohemia stala držitelem licencí k provozování dalších čtyř regionálních rozhlasových stanic. Vzhledem k fúzi ale nelze jednoznačně porovnávat ekonomické ukazatele za loňský rok s předchozími obdobími.

Tržby Media Bohemia v loňském roce dosáhly 91 mil. Kč, hospodaření skončilo výsledkem 104 tisíc Kč.

Největší část výnosů na rozhlasovém trhu získává Media Bohemia z prodeje rozhlasové reklamy. Zde operuje její společnost Media Marketing Services (MMS), která loni dosáhla tržeb ve výši 381 mil. Kč (meziročně -3 %) a vytvořila zisk 31 mil. Kč.

Přehled výsledků hospodaření MMS (tis. Kč)

  2018 2017
tržby z prodeje výrobků a služeb 380 766 392 345
provozní výsledek hospodaření 77 248 12 970
výsledek hospodaření po zdanění 31 106 -29 831

Zdroj: Výroční zpráva Media Marketing Services za rok 2018

Loňské tržby MMS představují necelou polovinu z celkových tržeb společnosti Radiohouse, ve které má MMS poloviční podíl, a které na trhu rozhlasové reklamy dosud patřil nejvyšší podíl.

Pod Media Bohemia spadá mj. síť Hitrádií, Rock Rádií, Fajn rádií, dále Rádio Blaník, poloviční podíl drží také v Rádiu Zet a 45% v Oldies rádiu. Podíl Media Bohemia na poslechovosti představuje 21,7 % (zdroj: Radioprojekt, 1+2Q/2019), což společně s Českým rozhlasem znamená nejvyšší podíl.

-mav-