PNS pohltí Mediaservis i firmu PNS Grosso

středa, 30. října 2019, 11:30 Tisk MediaGuru

První novinová společnost (PNS) konsoliduje distribuční řetězec do prodejen a k předplatitelům.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Nejsilnější hráč na trhu distribuce tisku, První novinová společnost (PNS), se spojí se svými dceřinými firmami Mediaservis a PNS Grosso. Výsledkem bude zánik obou dvou jmenovaných společností. Nástupnickou firmou je PNS, na kterou přejde majetek zanikajících firem. Vyplývá to z projektu fúze uloženého ve Sbírce listin. V obou uvedených firmách je PNS jediným společníkem.

Základní jmění PNS se díky fúzi zvýší na 475,5 mil. Kč (+1,1 mil. Kč). Fúze nemá vliv na strukturu akcionářů PNS a jejich akciové podíly zůstávají bez změny. Hlavními akcionáři PNS jsou společnosti Mafra (37,5 %), Vltava Labe Media (35 %) a Czech News Center (27 %).

PNS tak firmu Mediaservis, do které majetkově vstoupila teprve v loňském roce kvůli neutěšené situaci s doručováním předplacených deníků, plně začleňuje do své struktury.

Mediaservis a PNS Grosso se v rámci aktivit PNS podílejí především na doručování předplaceného tisku. Mediaservis se stala součástí skupiny PNS v říjnu 2018. Zajišťuje adresnou i neadresnou distribuci včetně doplňkových služeb. Na distribuci předplacených deníků se začala podílet loni, když PNS převzala doručování od České pošty. Jejím úkolem bylo doručit deníky z předávacích bodů do schránek předplatitelů.

PNS Grosso zajišťuje pro PNS zejména činnosti související s dodávkami tisku a doplňkového sortimentu do maloobchodních prodejen. Vloni se začala podílet na distribuci předplacených novin tím, že zajišťovala jejich distribuci na předávací místa, odkud byly dále distribuovány do schránek předplatitelů společností Mediaservis.

V rámci předplacených deníků PNS loni distribuovala 62,6 mil. výtisků novin. Akvizice společnosti Mediaserisvis se projevila nárůstem výnosů PNS v loňském roce na 3,23 mld. Kč. Hospodaření PNS bylo ziskové, konsolidovaný zisk před zdaněním činil 46,5 mil. Kč. Samotné zajišťování doručování předplatného do schránek čtenářů bylo ale pro Mediaservis ztrátové.

-mav-