Za chyby influencerů v kampani jsou zodpovědné i firmy

pondělí, 21. října 2019, 11:05 Marketing MediaGuru

Spolupráce s influencery by měla být ošetřena smluvně, pozor by si zadavatelé měli dávat i na krizový scénář, radí právnička Andrea Pavelcová.

Andrea Pavelcová přednáší na konferenci Influencering, foto: MediaGuru.cz.

Andrea Pavelcová přednáší na konferenci Influencering, foto: MediaGuru.cz.

S influencer marketingem už má většina firem nějaké zkušenosti. Ne vždy jsou však pozitivní. Někdy produkt není odprezentován tak, jak by měl být, někdy příspěvek influencera dokonce porušuje zákon. Na co si mají dát zadavatelé při spolupráci s influencery pozor, poradila na konferenci Influencering právnička Andrea Pavelcová z advokátní kanceláře eLegal.

Úskalí ve spolupráci s influencery nespočívá jen v nevhodné prezentaci produktů, která může jít proti samotnému nastavení značky, ale zejména v možném porušení zákona. Jednat se může například o klamání spotřebitele, porušení autorského práva, nekalou soutěž či počiny, jež jdou proti zákonu o regulaci reklamy. „Pokud influencer ve svém příspěvku prohlásí koženkové boty za kožené a k tomu přidá 30% slevu, která se nebude konat, jedná se o klamání spotřebitele. V případě, že do svého videa nahraje bez svolení cizí hudbu, jedná se o zásah do autorských práv. A pokud někdo tvrdí, že ten daný produkt je skoro takový jako od Nike, může jít o nekalou soutěž,“ popsala Andrea Pavelcová.

Zákon o regulaci reklamy vymezuje zase poměrně jasně prostor pro komunikaci alkoholu, cigaret, včetně těch alternativních, i zapojení dětí, a to platí i pro Instagram. Reklama na alkohol tak nesmí například nabádat k nezřízenému pití, zaručovat společenský úspěch či tvrdit, že alkohol je léčivý, což v nedávné době udělala například Andrea Verešová. Dále nesmí být tento druh reklamy svým obsahem zaměřen na děti a osoby, které vypadají mladší 25 let, vůbec zobrazovat. „Lidé, kteří alkohol propagují, tak nesmí vypadat příliš mladě,“ řekla Pavelcová.

Omezené možnosti mají ke své propagaci rovněž cigarety s tabákem či bez něj, ale i prací prostředky, které se se nesmí v reklamě ukazovat v dosahu dětí. Reklama také nesmí ohrožovat psychický a morální vývoj dítěte. „Soutěž na Instagramu o plastiku prsou lze tak brát jako ohrožující,“ dodala Pavelcová.

O úskalích spolupráce s influencery si můžete přečíst i náš starší článek.

Kvůli pochybení influencerů probíhá v současnosti na českém trhu už několik správních řízení. „V jistých případech již byla udělena i pokuta. Sice nepříliš vysoká, ale nejhorší je, že se to může dostat do médií a vaší značce to poškodí reputaci,“ podotkla Andrea Pavelcová. Proto je potřeba si svého influencera nejen správně vybrat, ale i nabriefovat, poučit ho o právních náležitostech a zkontrolovat si předem jeho výstup. „Za příspěvek je totiž zodpovědný nejen influencer, ale i zadavatel a případně také agentura,“ přiblížila Pavelcová.

Za příspěvek je zodpovědný nejen influencer, ale i zadavatel a případně také agentura.

Andrea Pavelcová, eLegal

Na co by si tedy měli dát zadavatelé pozor ve spolupráci, tedy při jakékoliv propagaci jejich služeb či produktů na platformě influencera za finanční odměnu, barter nebo jiné protiplnění? „Vždy by měli mít všechno smluvně domluvené. Není vždy nutně třeba papírová smlouva (tu si nechte zpracovat jen na větší kampaně pro klienta nebo u větších hvězd, případně pokud si chcete ohlídat exkluzivitu), ve většině případů si vystačíte i s e-mailem,“ vysvětlila Andrea Pavelcová.

Písemně by tak mělo být popsáno, co a kdy po influencerovi zadavatel chce, jak bude fungovat kontrola výstupu, jakým způsobem bude reklama označena, jak se bude spolupráce fakturovat a jakými autorskými právy zadavatel disponuje. „Zadavatel by si měl pohlídat i možnost dalšího využití fotografií influencera a dopředu se dohodnout i na jejich možných úpravách, například pro jiný formát,“ doplnila Pavelcová. Smluvně ošetřena by měla být rovněž exkluzivita, aby se nestalo, že jeden týden bude influencer propagovat Coca-Colu a týden na to Pepsi.

Není vždy nutně třeba papírová smlouva, ve většině případů si vystačíte i s e-mailem.

Andrea Pavelcová, eLegal

Nedílnou součástí smlouvy je i pojistka v podobě smluvní pokuty, například v hodnotě 10 či 20 % celkové částky. „Zde je jen potřeba myslet na to, že pokuty nejde žádat po někom, s kým spolupracujete na základě dohody o provedení práce. Proto influencery berte radši na IČO,“ poradila Pavelcová.

V neposlední řadě by měl zadavatel či agentura myslet ve smlouvě i na potenciální krizové situace. V případě, že vypukne kauza typu palmový olej, a influencer se proto od propagace daného produktu distancuje, penále i případné řešení by měla být zakotvena v podmínkách.

K dané problematice si můžete na stránkách eLegal stáhnout také e-book.

-stk-