Incomind: Češi budou letos utrácet hlavně za cestování a zážitky

pondělí, 6. ledna 2020, 17:40 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Podle průzkumu nové výzkumné agentury Tomáše Drtiny hodlají Češi v roce 2020 utrácet především za cestování a zážitky.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

V roce 2020 se Češi chystají utrácet více než v roce předchozím zejména za cestování, zážitky a volnočasové aktivity. Ukázal to reprezentativní výzkum české populace, který nová výzkumná a poradenská agentura Incomind Tomáše Drtiny (bývalý šéf GfK Czech) realizovala v závěru roku.  

Pětina respondentů (21 %) plánuje investovat více do cestování, přičemž nejpatrnější je to u obyvatel Prahy a Zlínského kraje. Až 19 % bude utrácet za zábavu a vyžití ve volném čase mimo domov, v čemž vedou Jihomoravský kraj a Praha, a 17 % za volný čas trávený doma, což je nejpatrnější u Jihočehů. Připravenost k vyšším výdajům za zážitky a využití volného času je s viditelným odstupem nejvyšší u studentů, nicméně je patrná u všech věkových kategorií až do 45 let.  

„Potenciální růstovou kategorií jsou například i služby osobní péče a péče o fyzickou a duševní kondici – zvýšení výdajů zde plánují ženy více než muži“, komentuje výsledky výzkumu Tomáš Drtina, ředitel společnosti Incomind.

Zdroj: Incomind

Zdroj: Incomind

U nákupů zboží jsou Češi v očekáváních střídmější. Nejvyšší podíl oslovených (přibližně jedna šestina) počítá s vyššími výdaji za nábytek, ovšem značná část populace zároveň také s nižšími – souvisí to s nižší frekvencí nákupů, resp. delšími nákupními cykly u této kategorie.

Pozitivní očekávání jsou spojena i s nákupy obuvi a odívání, a to jak běžné módy, tak i sportovní, což je markantní zejména u mladých do 25 let. Část populace počítá s pořízením výrobků pro dům, domácnost a zahradu. Naopak spíše pokles výdajů očekávají Češi při nákupech technologického zboží včetně mobilních telefonů a počítačů, kde je možné pozorovat nižší nákupní optimismus zejména u ženské části populace.

Agentura Incomind byla založena v závěru roku 2019 v návaznosti na rozhodnutí společnosti GfK omezit aktivity v oblasti customizovaných výzkumů v České republice. Kromě ředitele GfK Czech Tomáše Drtiny přešla do nově vzniklé společnosti i část týmu realizujícího ad-hoc projekty. Na základě dohody se Incomind stala oficiálním preferovaným obchodním partnerem GfK a pokračuje v poskytování služeb a realizaci vybraných klientských projektů.

Více o změnách v agentuře GfK si můžete přečíst zde

-stk-