Češi a reklama: Více lidí přiznává nákup na základě reklamy

čtvrtek, 20. února 2020, 07:30 Reklama, Výzkum MediaGuru

Nákup na základě reklamy přiznává 48 % české populace. Oproti loňskému roku se ochota připustit vliv reklamy zvýšila, ukazuje letošní studie Češi a reklama.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Ochota připustit vliv reklamy na nákupní chování u Čechů roste. Nákup na základě reklamy přiznává o 12 pb více respondentů než v loňském roce. Vyplývá to z 37. vlny studie Češi a reklama, za kterou stojí Česká marketingová společnosti, POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky.

„Dlouhodobě platí, že lidí, kteří se zdráhají přiznat ovlivnění reklamou, je více než těch, kdo se k němu přiznávají. Zastoupení obou skupin od roku 2010 do loňského šetření oscilovalo na stejné hladině, v letošním roce se zvýšil podíl těch, kteří nákup na základě reklamy přiznávají na 48 %,“ podotýká autorka a zakladatelka výzkumu Jitka Vysekalová.

Zdroj: Češi a reklama 2020

Zdroj: Češi a reklama 2020

Informace z reklamy velmi pomáhají 8 % dotázaných a spíše pomáhají 40 %. Výrazněji se cítí být ovlivněny ženy, mladí lidé a obyvatelé menších měst. Více než polovina respondentů (54 %) navíc uznává, že reklama jim pomáhá zorientovat se v nabídce produktů a služeb na trhu. Na druhou stranu až 87 % je zároveň přesvědčeno, že manipuluje lidmi.

Zdroj: Češi a reklama 2020

Zdroj: Češi a reklama 2020

Reklamy, které ovlivnily nákup, se nejčastěji týkaly potravin, kosmetiky a drogerie, elektroniky a spotřebičů. Konkrétně byly jmenovány značky Kaufland, Lidl, Nivea, iPhone (od Apple), Phillips, Kofola a Coca-cola. Reklamní sdělení bylo nejčastěji zaznamenáno na internetu, v televizi, letácích, sociálních sítích.

Nejvíce Čechy obtěžuje intenzita reklamy na komerčních televizních stanicích, internetu a sociálních sítích. Nejkladněji je přijímána reklama v místě prodeje, zvláště pokud jde o ochutnávky a různé prezentace. Tyto postoje se v čase příliš nemění.

Zdroj: Češi a reklama 2020

Zdroj: Češi a reklama 2020

Stále nejvíce negativních reakcí vyvolává reklama na cigarety. Větší toleranci vzbuzuje reklama na alkoholické nápoje, přičemž největší panuje směrem k pivu. Pobouření a naprostý zákaz u reklam s erotickými či sexuálními motivy se opět projevily u minimální části populace (4 %).

Celou studii si můžete stáhnout níže.

-stk-