Knowlimits a Fragile media uzavírají partnerství

pondělí, 3. února 2020, 09:05 Reklama MediaGuru

Komunikační skupiny Knowlimits Group a Fragile media oznámily vznik strategického partnerství.

Jan Vidím a Daniel Kafka, zdroj Knowlimits, Fragile Media

Jan Vidím a Daniel Kafka, zdroj Knowlimits, Fragile Media

Tuzemské komunikační skupiny Knowlimits Group a Fragile media ohlásily, že se strategicky spojují. Vlastnicky tak zůstávají samostatnými subjekty, spolupráci zamýšlejí rozvíjet v doplňování aktivit v offlinových a onlinových médiích.

„Díky užší spolupráci obě strany jednoznačně získají větší propojení offline a online médií,“ uvedl Jan Vidím, CEO Knowlimits Group.

„Jsem přesvědčen, že ze strategického partnerství budou těžit obě agentury. Pro Fragile media to znamená rozšíření klientského záběru. Zároveň předpokládáme, že se významně zvýší počet integrovaných kampaní, ve kterých budou zastoupena jak tradiční média, tak i on-line,“ dodal Daniel Kafka, zakladatel Fragile media.

Agentury rovněž uvedly, že mají několik společných znaků. Vznikaly od nuly a mají mít i podobnou firemní kulturu. Vysvětlily, že ta má spočívat v nezávislosti a samostatnosti jednotlivých konzultantů či silné orientaci na výsledek.

Agenturu Fragile media většinově (75 %) vlastní Daniel Kafka, zbývající 25% podíl náleží společnosti Etnetera. Podle posledních veřejně dostupných údajů za rok 2018 dosáhla Fragile media obratu ve výši 144 mil. Kč. Zaměřuje se na online marketing, a to jak na výkonovou část, tak na brand/image kampaně. Pracuje pro ni 45 zaměstnanců.

Knowlimits Group vykázala podle výroční zprávy v roce 2018 tržby ve výši 1,3 mld. Kč.  Ke konci roku 2018 ji vlastnili Jan Vidím, Rudof Mihle a Martin Kurzweil. Skupinu tvoří několik specializovaných divizí: mediální agentury Knowmedia a Funky Media, na marketing, PR a produkci se orientuje divize Knowcomm, součástí skupiny je také divize Knowworks, která zastřešuje kreativní a grafické studio, a instoorová divize Knowinstore. Pro skupinu pracuje 80 zaměstnanců.

-mav-