Výzkum: Češi nepanikaří tolik jako jejich sousedi, důvěřují státu

úterý, 24. března 2020, 18:35 Výzkum, Koronavirus MediaGuru

Nová data byla zveřejněna v rámci výzkumu National Pandemic Alarm.

Zdroj: National Pandemic Alarm

Zdroj: National Pandemic Alarm

I přes nárůst počtu potvrzených případů novou koronavirovou nemocí, zůstávají Češi poměrně klidnými, optimistickými a s důvěrou ve stát. Ukazují to nová data výzkumu National Pandemic Alarm, který zkoumá náladu ve společnosti v několika zemích střední a východní Evropy.

Index paniky sice s postupující pandemií roste i mezi obyvateli České republiky, zachovávají si však v porovnání se sousedy (Slovensko, Polsko) a s dalšími státy střední a východní Evropy (Maďarsko, Bulharsko) relativní klid. Panikaří méně mimo jiné i proto, že v porovnání s těmito zeměmi více důvěřují státu.

V indexu důvěry ve státní aparát se odráží jak důvěra v kroky vlády, tak víra v jejich účinnost. Poté, co česká vláda zahájila dodávky zdravotnických pomůcek a slíbila v tom pokračovat po nezbytnou dobu, byl z dat patrný růst důvěry v opatření vlády.„Předpokládaná účinnost těchto opatření má u lidí vysokou úroveň od začátku dotazování, obzvláště pak v poslední vlně. Pro mnoho lidí totiž automaticky znamená, čím přísnější opatření, tím musí být účinnější," vysvětluje Lucie Vlčková, senior research manager agentury Nielsen Admosphere, která se na výzkumu také podílí.

To vše se se odrazilo i v nárůstu optimismu. Lidé vnímají, že věci se začínají hýbat a nemoc u nás zatím nemá tak drastický průběh jako například v Itálii či Španělsku.
Jak se budou indexy vyvíjet dál, bude projekt dál sledovat. 

Níže uvádíme vývoj vybraných indexů za poslední týden.

Zdroj: National Pandemic Alarm

Zdroj: National Pandemic Alarm

Zdroj: National Pandemic Alarm

Zdroj: National Pandemic Alarm

Zdroj: National Pandemic Alarm

Zdroj: National Pandemic Alarm

Popis a metodika výzkumu

 • Období sběru: od 16. března 2020
 • Cíl projektu: monitoring postojů a nálad s ohledem na probíhající pandemii nemoci
  COVID 19
 • Realizace: výzkumné šetření probíhá v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Bulharsku a zaštiťuje ho European National Panels , které disponují více než 100 tis. respondenty
 • Průběh: výzkumné šetření probíhá každé 3 dny a jeho výsledkem je několik indexů,
  které zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci
 • Cílová skupina výzkumu: obecné populace daných zemí 15+
 • Metoda sběru: internetový sběr (CAWI)
 • Dodržovány standardy ESOMAR ( European Society for Opinion and Marketing Research ) a SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

-mav-