Šéfredaktorem měsíčníku PRO města a obce je Milan Mostýn

čtvrtek, 7. května 2020, 13:00 Aktuality, Tisk, Lidé MediaGuru

Vydavatelství City PH Publishing mění šéfredaktora a rozšiřuje redakci.

Milan Mostýn, zdroj: City PH Publishing

Milan Mostýn, zdroj: City PH Publishing

Na pozici šéfredaktora měsíčníku PRO města a obce, vydávaném City PH Publishing, a manažera nových projektů, nastupuje Milan Mostýn. Po pěti letech se tak personálně obměňuje redakce.

Milan Mostýn působil v několika vydavatelstvích, nejdéle na různých pozicích v Economia, v PR agentuře Margetroid, jako ředitel komunikace Svazu průmyslu a dopravy ČR a České manažerské asociace (ČMA) a mluvčí soutěže Manažer roku. Vydával specializovaný magazín Exportér, časopis Spektrum, ročenku ČMA, podílel se na tvorbě několika knih.

„Ještě si to příliš nepřipouštíme, ale jsme svědky zlomové fáze vývoje naší společnosti a dynamického přechodu k digitální společnosti. Jsem přesvědčen o tom, že významné změny čekají i samosprávu a státní správu. Chceme být zvěstovateli těchto změn, nositeli příkladů dobré praxe, analytici situace a trendů,“ uvádí Milan Mostýn.

Měsíčník PRO města a obce působí v segmentu B2B titulů pro státní správu a samosprávu. Vedle samotného měsíčníku vydává newsletter PROmoNews, který se dvakrát měsíčně rozesílá na více než 17 000 e-mailových adres. Vydavatelství disponuje databází všech krajských, městských a obecních úřadů.

Podle jednatele a manažera časopisu Petra Pflegera může vydavatelství nabídnout v rámci řízené distribuce zaslání konkrétního výtisku s textem, anebo prezentací zadavatele na kraj, město či jednotlivé zástupce krajů, měst a obcí. „Dokážeme zacílit na jednotlivé kraje, vybírat podle velikosti města či obce, anebo na konkrétního zaměstnance úřadu,“ sdělil Pfleger.

Vydavatelství připravuje rozšíření svého dosahu působnosti na „smart platformu“ pro veřejnou správu a samosprávu.

-mav-