Skupina Prima loni skončila v zisku přes 340 mil. korun

pátek, 12. června 2020, 10:30 TV MediaGuru

Tržby skupiny Prima loni dosáhly 3,3 mld. Kč, výsledek hospodaření představoval 342 mil. Kč. Prima loňský rok hodnotí jako úspěšný.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Tržby televizní skupiny Prima dosáhly v roce 2019 celkové výše 3,28 mld. Kč, hospodářský výsledek se vyšplhal na 342 mil. Kč. Prima vzhledem ke změnám ve vlastnické struktuře neuvádí ve výroční zprávě výsledky za rok 2018. Podle loňských údajů představovaly tržby v r. 2018 výše 3,5 mld. Kč a zisk 317 mil. Kč.

Vzhledem ke změnám struktury srovnává Prima ve svém komentáři ve výroční zprávě výsledek s rokem 2018 bez společností zúčastněných při fúzi k 1. lednu 2019 a uvádí, že došlo k „mírnému růstu hospodářského výsledku, kdy pokles tržeb ovlivněný jednak vyšší spoluúčastí na bonusech, jednak nižší mírou prodaného inventory, se podařilo kompenzovat snížením programových nákladů jak u nakupovaného zahraničního obsahu, tak u tzv. tuzemské vlastní tvorby." 

Základní ukazatele hospodaření FTV Prima v r. 2019

  2019 (tis. Kč)
tržby z prodeje výrobků a služeb 3 275 130
provozní výsledek 502 277
výsledek hospodaření 342 049

Zdroj: Výroční zpráva k hospodaření FTV Prima v roce 2019

Trh s televizní reklamou loni podle Primy díky příznivé hospodářské situaci rostl, meziroční nárůst televizní reklamy odhaduje televizní skupina o 8 %. Tržby skupina generuje především z prodeje klasických TV spotů.

Struktura tržeb FTV Prima v r. 2019

  tržby v tuzemsku (tis. Kč)
prodej reklamního času 2 582 491
sponzoring 241 383
product placement 59 148
teleshopping 21 984
prodej internetové reklamy 130 617
minipay 82 801
prodej práv, přepisy 15 869
prodej ostatní 68 113

Zdroj: Výroční zpráva k hospodaření FTV Prima v roce 2019

FTV Prima zjednodušila vlastnickou a řídící strukturu, jejími společníky se staly GES Media Europe (88,09 %), GES Media Asset (10,91 %) a Prima Media Club Group (1 %). Televizní skupina se zároveň přestěhovala z pražské Libně do Strašnic a v novém sídle vybudovala i nové zpravodajské studio pro stanici CNN Prima News. Její vysílání spustila v neděli 3. května 2020.

Prima ve výroční zprávě také uvádí, že ve druhé polovině roku 2019 byl rovněž spuštěn projekt restrukturalizace společnosti, který má zefektivnit procesy ve firmě, aby byla připravená na požadavky TV a online prostředí.

Prima také konstatuje, že splnila základní cíle, které si v loňském roce vytyčila. Podíl v divácké skupině 15-69 vzrostl na 24,32 % a rovněž se mělo podařit zlepšit atraktivitu a složení cílové skupiny. 

Z hlediska poměru „vyrobených" a prodaných GRP se v roce 2019 tento poměr mírně zhoršil, v hlavní vysílací sezóně byla Prima opět vyprodaná, přesto měla požadavky zadavatelů uspokojit.

Plány v letošním roce ovlivnila pandemie Covid-19. Skupina přistoupila k úsporným opatřením, novou zábavní tvorbu odložila minimálně na podzim a vysílání plánovaných nových seriálů přesunula na příští rok. „Opatření pro podzimní sezónu budou zvažována podle vývoje situace ve druhém čtvrtletí 2020. Společnost průběžně reaguje na vzniklou situaci, přijímá úsporná a optimalizační opatření, která by měla zmírnit dopady vlivu pandemie Covid-19," píše se ve výroční zprávě.

-mav-