Rádio Z žádá o snížení podílu mluveného slova o víkendu

čtvrtek, 16. července 2020, 11:45 Aktuality, Rádio MediaGuru

Rádio Z žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o snížení podílu mluveného slova ve víkendovém vysílání.

Zdroj: Active Radio

Zdroj: Active Radio

Česko-anglické rádio Z z portfolia rozhlasové skupiny Active Radio žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) o souhlas se snížením podílu mluveného slova o víkendu. Navrhuje, aby nově podíl mluveného slova ve víkendovém vysílání neklesl pod hranici 35 %. V současnosti má podíl mluveného slova nad hudební složkou převažovat, a to ve všech vysílacích dnech.

Žádost odůvodňuje tím, že je především zpravodajským a informačním rádiem, které přináší informace o aktuálních událostech. Počet těchto událostí ale o víkendu klesá a většinou je vyplňují sportovní události. „Tato skutečnost tak velmi výrazně ztěžuje, resp. velmi často i znemožňuje provozovateli vysílání zachovat o víkendu obsahově obdobný ráz programové skladby, na který jsou posluchači programu zvyklí z všednodenního vysílání," uvádí provozovatel v žádosti.

Aby tak dostál licenčním podmínkám, musí provozovatel v současnosti zařazovat o víkendech buď reprízy pořadů, nadčasová nebo lifestylová témata. To podle jeho názoru ztrácí pro posluchače na zajímavosti. „Rozhodně nechceme rezignovat na zachování stávajícího charakteru programu," dodává provozovatel v žádosti.

Zet se přejmenovalo na Rádio Z, zařadilo víc zpravodajství

pondělí 20. dubna 2020

-mav-