Eventy a návazná spotřeba může letos klesnout o více než 70 %

pondělí, 31. srpna 2020, 12:30 Marketing MediaGuru

V důsledku pandemie koronaviru je na českém trhu v kongresovém, eventovém a veletržním průmyslu ohroženo 90 až 110 tisíc pracovních míst.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Kongresový, eventový a veletržní průmysl zažívá letos velmi těžké období. Pandemie koronaviru hromadné akce doslova paralyzovala a ani nyní se situace nelepší. Vzhledem k převládající nejistotě nemohou pořadatelé plánovat akce ani na příští rok. Podle nejnovější studie Economic Impact pro agenturu CzechTourism a Českou eventovou asociaci lze letos očekávat propad celkové spotřeby spojené s konáním akcí, tedy i za pronájem místa konání, organizace, catering, ale i ubytování, dopravu a další služby, o více než 71 %. Ohroženo je do budoucna v odvětví také 90 až 110 tisíc pracovních míst. 

Celková spotřeba v odvětví se podle studie letos sníží na 27,1–39,3 miliardy korun, přičemž za běžné situace by se pohybovala v řádech od 99 do 131,5 miliardy korun. To současně znamená propad tržeb v multiplikaci z původních 196,5–260,5 miliard korun na pouhých 52,9–77,2 miliardy. Z této sumy lze odvodit i dopad na příjmy do veřejných rozpočtů. Ty by se propadly o téměř 73 % na 10,1–14,7 miliardy korun. Nenahraditelné přínosy veřejných rozpočtů pak poklesnou o více než 94 %. Z pohledu zaměstnanosti by za běžných okolností v roce 2020 obor generoval téměř 160 000 plných pracovních úvazků. Až 71 % z nich je nyní ohroženo.

Zdroj: Studie Economic Impact

Zdroj: Studie Economic Impact

Model struktury spotřeby spojené s hromadnými akcemi, do ostatních je zařazeno ubytování, doprava a další služby, zdroj: Studie Economic Impact.

Model struktury spotřeby spojené s hromadnými akcemi, do ostatních je zařazeno ubytování, doprava a další služby, zdroj: Studie Economic Impact.

Mezinárodní akce se možná nevrátí ani příští rok

V průběhu letošního roku navíc nelze očekávat návrat mezinárodních akcí. Podle dat Prague Convention Bureau byly veškeré kongresy a konference původně plánované na rok 2020 v Praze, včetně podzimních termínů, přesunuty na rok 2021 či na později, případně zrušeny bez náhrady. I přes zmírnění restrikcí ze strany vlády totiž přetrvávají obavy z cestování a větších shromáždění a korporátní společnosti stále uplatňují zákaz cestování pro své zaměstnance.

Bohužel ani příští rok není jasné, zda se hromadné akce vrátí. „Už nyní jedeme na krev. Ale kdo z nás má tolik krve, aby tímto způsobem vydržel fungovat dva roky,“ uvedl Robert Schaffer, generální ředitel společnosti Bestsport, která provozuje O2 universum. 

Podobné obavy sdílí i Kongresové centrum Praha, Veletrhy Brno a další. „Jen za půl roku jsme ve ztrátě jedné miliardy korun. Nevíme, co bude zítra, za měsíc, za půl roku ani za rok. Zatím ještě nejsme v situaci, kdy bychom vyhlašovali bankrot, ale na jaře je to možné. Už nyní projídáme rezervy,“ popsal za brněnskou společnost její generální ředitel Jiří Kuliš. 

„Potřebujeme vědět, že budeme moci akce do budoucna plánovat a pořádat,“ řekla za Kongresové centrum Praha jeho generální ředitelka Lenka Žlebková a dodala: „Následkem nečinnosti nebude jen dočasný propad průmyslu, ale též výrazná dlouhodobá ztráta pozice na mezinárodní trhu a absence prestižních odborných akcí v horizontu následující dekády.“

Možný odhad vývoje i do roku 2021, zdroj: Studie Economic Impact

Možný odhad vývoje i do roku 2021, zdroj: Studie Economic Impact

Oborová aliance tvořená klíčovými hráči průmyslu, jmenovitě Českou eventovou asociací (ČEA), Prague Convention Bureau, Společenstvím organizátorů veletržních a výstavních akcí, Českou aliancí profesionálních kongresových organizátorů, Veletrhy Brno, O2 universem a Kongresovým centrem Praha, proto vytvořila soubor možných podpor, který chce v pondělí 31. srpna odevzdat vládě. Ty by v dlouhodobém horizontu umožnily udržet zaměstnanost a kvalifikovanou pracovní sílu v oboru, vynahradily zmařené náklady na přípravu neuskutečněných akcí či podpořily zavedení bezpečnostních a hygienických opatření při konání akcí. Zároveň by napomohly oživení poptávky po eventových službách v České republice prostřednictvím vytvoření speciálního fondu pro finanční pobídky pro kongresový průmysl, snížení DPH u registračních poplatků, podpory kandidatur na kongresy a konference či skrze marketingové kampaně.

Pořadatelé eventů musí především zbavit lidi strachu

středa 10. června 2020

-stk-