ABCM realizuje v ČR nový průzkum obsahového marketingu

pátek, 18. září 2020, 07:25 Aktuality, Marketing, Výzkum MediaGuru

Asociace brand a content marketingu (ABCM) realizuje na českém trhu další průzkum obsahového marketingu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Asociace brand a content marketingu (ABCM, dříve Asociace content marketingu) přináší na český trh již druhý průzkum obsahového marketingu. Průzkum tohoto typu se u nás realizuje počtvrté, pořádá jej mezinárodní platforma International Content Martketing Forum (ICMF), kterou ABCM v tuzemsku reprezentuje. 

Cílem průzkumu je zmapovat a porovnat, jakým způsobem se firemní obsah zpracovává a distribuuje v jednotlivých zemích. Rovněž přináší přehled globálních trendů v oblasti content marketingu. Odborným garantem průzkumu je profersor Clemens Kobb ze švýcarské agentury Scion, která shromažďuje veškerá data a dohlíží na odborný proces i legislativní aspekty projektu.

Letošní ročník průzkumu je opět pro firmy a značky realizován zdarma, financován je ABCM. Zúčastnit se ho může jakkoliv velká značka z různých odvětví, od telekomunikací po automotive. 

Dotazník lze vyplnit zde, potřeba je k tomu přibližně 20 minut. K dispozici bude od 17. září do 10. října. Výsledky bude ABCM komunikovat směrem k odborné veřejnosti na přelomu roku.

ICMF je platforma, která zastřešuje asociace content marketingu na celosvětové bázi, společně pak přináší projekty, které mají za cíl propagaci obsahového marketingu a výměnu příkladů dobré praxe mezi jednotlivými zeměmi.

„Jsem ráda, že od 2017 pracujeme na platformě ICMF a jejím posunu k projektům na mezinárodní úrovni. Dává to následně našemu oboru jistou zpětnou vazbu a advokacii pro contentové agentury a klienty. V Čechách jsme určitě na pozitivní cestě k tomu, abychom adaptovali best practices a v budoucnu jistě i dalšími projekty chci s ABCM přispět. Průzkum je nástroj, který nám doručuje data a umožňuje objektivní komparaci s evropskými zeměmi,“ komentuje Kateřina Borovanská, předsedkyně ABCM a zároveň Counsellor ICMF.

„V říjnu přineseme jako ABCM do ČR další mezinárodní projekt pro komunikační trh – je potřeba se věnovat konstrukci a projektům, které nás posunou dopředu. To je to, z čeho budeme na konci všichni profitovat. Ať klienti v úspěšných kampaních, tak jejich tvůrci v kvalitě provedení,“ předesílá Borovanská.

-stk-