adMeter změřil, kdo užívá eRoušku a jak ji podpořit

pondělí, 9. listopadu 2020, 15:25 Výzkum MediaGuru

Median na základě dat adMeter radí zacílit komunikaci na neuživatele eRoušky podle afinity média a jeho celkového zásahu.

Zdroj: eRouška

Zdroj: eRouška

Výzkumná agentura  Median eviduje k 1. listopadu téměř 1,8 milionu lidí v populaci, kteří alespoň jednou použili během září a října aplikaci eRouška. Vychází z dat svého nástroje adMeter. Mezi muži eRoušku za září a říjen využilo více než 20 % oproti 13 % žen. Nejvíce je eRouška využívána ve Zlínském kraji, v Praze a v Plzeňském kraji. Největší podíl má v nejmladší sledované skupině 15-24 let a o trochu více je využívána vysokoškoláky než lidmi s nižším dosaženým vzděláním.

Median se domnívá, že pro žádoucí další rozšíření aplikace v populaci pomocí efektivní komunikace je vhodné využít média s vysokou afinitou denního reache v cílové skupině neuživatelů eRoušky. Čím vyšší je afinita, tím vhodnější je dané médium pro oslovení této cílové skupiny. Afinita ale není jediný vhodný ukazatel, protože říká, které médium je nejefektivnější jen v relacích jeho dosahu. Pokud se tedy využije médium s vysokou afinitou, ale s nízkým zásahem, může ve výsledku oslovit méně neuživatelů eRoušky než u médií s afinitou nižší, ale velkým dosahem v této cílové skupině.

Z crossmediálního grafu (viz níže), který kombinuje afinitu se zásahem cílové skupiny a času stráveném cílovou skupinou s danými médii, je patrné, že pro efektivní komunikaci je možné využít v podstatě kteroukoli z hlavních televizních stanic nebo TV Barrandov, která má sice nižší celkový zásah dané cílové skupiny neuživatelů, ale o to vyšší afinitu. Z rádií se nejefektivněji jeví ČRo Radiožurnál, ale ani využití Impulsu, Evropy 2 nebo Frekvence 1 nemusí být podle výzkumníků špatnou volbou. Mezi hlavními online platformami vychází relativně efektivně některé webové stránky ze skupiny Seznam.cz (Seznam.cz, Novinky.cz nebo SeznamZpravy.cz), z globálních platforem potom sociální síť Facebook a videoplatforma YouTube nabízejí podobnou efektivitu pro komunikaci s neuživateli eRoušky.

Afinita a celkový zásah mezi neuživateli eRoušky, zdroj: adMeter, Median

Afinita a celkový zásah mezi neuživateli eRoušky, zdroj: adMeter, Median

Panel adMeter je primárně využíván pro pasivní měření médií zejména TV, rádií a internetu s využitím měřící aplikace v mobilním telefonu respondentů. Měřící aplikace nicméně umožňuje zároveň na základě kombinace monitoringu BTS a WiFi signálu identifikovat, kde se respondent nachází. Díky tomu lze sledovat změny v čase stráveném lidmi doma nebo např. v práci v souvislosti s aktuální situací v první i druhé vlně pandemie koronaviru.

Oproti jarnímu nouzovému stavu na podzim lidé na vládní opatření reagují pomaleji. V týdnu od 26. října se ale v podílu času tráveném doma dostává populace téměř na jarní úroveň. Je ale nutné upozornit, že čas trávený doma není jediným důležitým ukazatelem mobility a rizikových kontaktů, jiné výzkumy (např. Život během pandemie od PAQ Research) upozorňují na stále příliš častou přítomnost lidí na pracovištích, vyšší využívání MHD nebo častější návštěvy uvnitř rodiny.

Zdroj: adMeter, Median

Zdroj: adMeter, Median

-mav-