Media Club i Nova přihlásily pohledávky za Media Investments

středa, 25. listopadu 2020, 07:45 Reklama MediaGuru

Nejsilnější hráči na trhu s televizní reklamou vymáhají pohledávky v insolvenčním řízení s agenturou Media Investments.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Nejsilnější subjekty na tuzemském reklamním televizním trhu, Media Club a skupina Nova, přihlásily své pohledávky do insolvenčního řízení s mediální agenturou Media Investments. Vyplývá to z oznámení zveřejněného v insolvenčním rejstříku. 

Společnost Media Club přihlásila do insolvenčního řízení své pohledávky vyčíslené k 18. listopadu 2020 v celkové výši 50,8 mil. Kč a stala se tak účastníkem insolvenčního řízení.

Do insolvenčního řízení přihlásilo své pohledávky kromě Media Clubu doposud sedm dalších věřitelů, přičemž celková výše těchto pohledávek činí 5,58 mil. Kč. Dne 13. listopadu navíc věřitel TV Nova soudu sdělil, že eviduje splatné a nehrazené pohledávky za dlužníkem, jejichž jistina činí 20,7 mil. Kč.

Neschopnost dlužníka (tj. Media Investments) plnit své závazky má podle vyjádření uloženého v insolvenčním rejstříku trvat minimálně od února 2020. Úpadek dlužníka nemohl být podle názoru věřitele (společnosti Media Club) způsoben okolnostmi nebo v důsledku okolností souvisejících s přijatými mimořádnými opatřeními proti epidemii nového koronaviru.

Media Club proto navrhuje, aby insolvenční soud ustanovil předběžného správce a jmenoval prozatímní věřitelský výbor. 

Insolvenční návrh na Media Investments podal na konci října její bývalý zaměstnanec Aleš Jeřábek, insolvenční řízení bylo zahájeno 22. října 2020.

Situace v mediální agentuře Media Investments eskalovala letos na jaře, kdy z agentury náhle majetkově vystoupil Jan Klápa. Vedle právnických osob se svých práv domáhají také zaměstnanci agentury. Krajská pobočka Úřadu práce pro hlavní město Prahu oznámila 20. listopadu, že uspokojila splatné mzdové nároky zaměstnanců Media Investments, a to v celkové výši 388 tis. Kč. 

-mav-