Facebook podpořil neziskovky reklamními kupony

úterý, 5. ledna 2021, 10:10 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Facebook loni uspořádal v Česku konferenci Friday for Good, která podporuje a vzdělává neziskové organizace v digitální oblasti a pomáhá jim rozvíjet online aktivity.

Josef Hlaváček, zdroj: Facebook

Josef Hlaváček, zdroj: Facebook

Společnost Facebook v České republice uspořádala v loňském prosinci virtuální konferenci Friday for Good (Pátek pro dobro), jíž se zúčastnilo celkem 30 neziskových organizací. Během konference rozdali zástupci Facebooku celkem 30 tisíc USD (více než 680 000 Kč) ve formě reklamních kuponů. V rámci projektu společnost také neziskovým organizacím nabízí možnost osobní konzultace s odborníky přímo z Facebooku.

„Přicházíme s nástroji, které našim uživatelům pomáhají pomáhat. Ať už se jedná o nástroje pro online finanční sbírku, díky nimž se podařilo od ledna celosvětově vybrat více než 65 milionů dolarů na projekty pro boj s covidem, nebo jednoduché hashtagové kampaně, díky kterým se daří vzbudit pozornost celého světa,” uvedl Josef Hlaváček, Sales Lead pro region střední a východní Evropy ve společnosti Facebook.

Mezi neziskovými organizacemi, které se účastnily online konference pořádané společností Facebook, byly například: Linka bezpečí, Unicef, Člověk v tísni, Adra, Loono, Charita, Nadace Terezy Maxové, Fandi mámám, Prague Pride, Dobrý anděl, NROS - nadace pro rozvoj občanské společnosti, Debra, Centrum Anabell a další.

Detaily o pomoc neziskovým organizacím přibližuje níže Josef Hlaváček.

Otázky pro Josefa Hlaváčka

V rámci akce Friday for Good rozdal Facebook reklamní kupony ve výši 680 tis. Kč. Byly všechny určeny pro české neziskovky a pokud ano, jakým způsobem se mezi tyto organizace distribuovaly?

Friday for Good je globální program, který podporuje a vzdělává neziskové organizace v digitální oblasti a pomáhá jim tak rozvíjet jejich online aktivity. V loňském roce se nám podařilo podpořit rozpočtem na marketing v celkové výši 866 tisíc korun dohromady dvacet českých neziskovek. Mezi nimi jsou například Unicef, Člověk v tísni, Prague Pride, Lékaři bez hranic a mnoho dalších. Tuto podporu organizace využijí na komunikaci a další šíření svých myšlenek a cílů.

K čemu lze primárně kupony využít a jak velkou kampaň či benefit z toho mohou jednotlivé neziskovky mít a na kolik dní podpory kupon vystačí?

Rodina platforem a aplikací společnosti Facebook nabízí neziskovým organizacím řadu způsobů, jak vyprávět svůj příběh, budovat a podporovat svou komunitu, získávat podporu a dosahovat svých ambicí v rámci fundraisingu. Díky kuponům v rámci Friday for Good mohou neziskovky posílit své online kampaně, oslovit lidi a zapojit je do řešení společenských problémů. Vedle reklamní podpory jsme neziskovým organizacím nabídli také konzultace s odborníky tzv. „jeden na jednoho", během nichž jsme diskutovali o cílech jejich kampaní, o jejich publiku a o tom, jak jej efektivně zasáhnout, nebo také třeba o správné komunikační a kreativní strategii. Velikost a délka kampaně vždy závisí na publiku a cíli, ke kterému organizace směřují.

Jaké nástroje mohou neziskové organizace využít k propagaci své agendy/myšlenek na Facebooku?

Mohou využít celou řadu našich reklamních řešení dostupných na českém trhu. Rozhodně by měly popřemýšlet o cílech svých kampaní a své komunikační a kreativní strategii, jinými slovy, čeho chtějí dosáhnout. Může se jednat například o sbírku na naší platformě, o hledání osob, které se mohou přihlásit jako dobrovolníci, nebo zvýšení povědomí o myšlenkách, za které bojují. Je dobré mít na paměti, že například zrovna nástroje pro vybírání finančních prostředků mohou mít opravdu velkou sílu. Příkladem je největší letošní fundraising na Facebooku (a největší fundraising vůbec), kdy více než 1,3 milionu lidí z celého světa přispělo dohromady 35 milionů dolarů na pomoc osobám zasaženým požáry v Austrálii.

Jak je podle vašich zkušeností reklama na Facebooku neziskovými organizacemi obecně využívána a jak jim může pomoct? Lze uvést nějaký příklad, jak lze pomocí facebookové podpory dosáhnout cílů kampaně?

Při pohledu na organizaci Člověk v tísni vidíme úspěšné využívání naší platformy k nalákání lidí, aby se připojili k jejich předplatitelskému programu Klub přátel – díky krátkým videím s ambasadory jsou každý měsíc schopni oslovit nové publikum. Jako další mohu zmínit například Prague Pride, kde pracují na velice důležité věci – propojit lidi a mládež procházející coming-outem se specialisty skrze diskrétní a profesionální konverzace na našich platformách. Z tohoto důvodu je kladen zvláštní důraz na jejich obsah.

Doporučil byste nějaké konkrétní formáty, které jsou pro neziskovky vhodné?

To první, co mě napadne, jsou peněžní sbírky z řad široké veřejnosti. Doposud lidé na Facebooku vybrali už více než 3 miliardy amerických dolarů v rámci osobních sbírek a na neziskové účely. Pro efektivní fundraising musí neziskové organizace na naší platformě šikovně vysvětlit, čeho se snaží dosáhnout, udělat to vizuálně atraktivní pro své cílové publikum a zároveň i snadno stravitelné z hlediska komunikace. Mohou tak učinit třeba prostřednictvím kampaní.

Kolik neziskových organizací v ČR už Facebook podpořil?

V rámci Friday for Good jsme podpořili 20 neziskových organizací.

Jaké další aktivity na podporu neziskových organizací Facebook provozuje?

Kromě Friday for Good úzce spolupracujeme s #HolkyzMarketingu, uspořádali jsme dvě sezení a pomohli jsme vzdělávat více než 100 profesionálek v rámci digitálně zaměřených témat.

-mav-