Mars kampaní podporuje rovnost mužů a žen

sobota, 30. ledna 2021, 08:25 Aktuality, Reklama MediaGuru

Mars startuje celosvětovou kampaň #HereToBeHeard. Vyzývá firmy, aby „ženám naslouchaly a učinily více kroků“.

Zdroj: Repro YT Mars

Zdroj: Repro YT Mars

Společnost Mars spustila globální kampaň #HereToBeHeard, jejímž cílem je podpořit ženy bez ohledu na jejich rasu, věk, sexualitu, náboženství či schopnosti. Vyzývá k tomu, aby sdílely svůj názor a pomohly tak vytvořit inkluzivnější společenské prostředí a svět, ve kterém může každá žena uspět. 

Zásadní otázkou kampaně je: „Co je potřeba změnit, aby mohlo více žen plně využít svých schopností?“. Získané odpovědi pomohou společnosti Mars realizovat další aktivity, jejichž cílem je odstranit rozdíly v příležitostech pro muže a ženy, a to jak v rámci firemních zásad a hodnot, tak v širší společnosti. 

Získaná data poslouží mimo jiné při přípravě akčních plánů v rámci platformy Full Potential, kterou Mars představil v loňském roce. Zaměřuje se na vytváření rovnocenných příležitostí pro ženy i muže nejen na pracovištích společnosti, ale také v rámci dodavatelského řetězce a celého trhu.

„Ženy hrály vždy významnou roli jak v historii naší společnosti, tak i v jejím vedení. Přesto cítíme, že je toho potřeba udělat ještě více. Snažíme se proto posílit postavení žen na pracovištích a také v rámci našeho dodavatelského řetězce,“ uvádí Victoria Mars, členka představenstva společnosti Mars a ambasadorka programu Full Potential.

Počáteční fáze kampaně, během které budou shromažďovány názory žen, poběží do března. Poté budou všechny získané příspěvky analyzovány v rámci projektu organizace Oxford Future of Marketing Initiative (FOMI) na obchodní škole Saïd Business School Oxfordské univerzity. Celosvětové výsledky pak budou v létě zveřejněny v rámci studie, jejíž součástí bude také strategie, kterou může společnost Mars uplatnit v rámci svého závazku vytvářet rovné příležitosti pro ženy.

-stk-