Praha startuje kampaň o očkování proti covid-19

úterý, 9. února 2021, 11:45 Aktuality, Reklama MediaGuru

Praha odstartovala informační kampaň o očkování proti nemoci covid-19. Podle svých slov „supluje vládu, která v komunikaci s občany tragicky selhává“.

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Hlavní město Praha spouští v úterý 9. února ve spolupráci s reklamní agenturou DDB Prague informační kampaň o očkování proti nemoci covid-19, s níž cílí na obyvatele hlavního města. 

Kampaň je dalším krokem magistrátu v podpoře očkování mezi občany. Navazuje na spuštění webu očkovani.praha.eu. „Důležité je, aby lidé neztráceli naději, že návrat k normálnímu životu je možný,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib s tím, že v současné situaci přínosy očkování dalece převyšují jeho možná rizika. 

Cílem kampaně je tak širokou veřejnost motivovat k očkování, ochraně vlastního zdraví a zdraví blízkých a také znázornit vidinu návratu k běžnému způsobu života. Podle nedávného průzkumu agentury Median má zájem nechat se očkovat 65 % Pražanů. „Potřebujeme ale více než 70 %,“ vysvětlil Hřib. Kampaň má lidem o očkování poskytnout relevantní informace. „V tomto ohledu suplujeme vládu, která v komunikaci s občany tragicky selhává,“ dodal Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti. 

„Chceme být Pražanům oporou v jejich váhání a podpořit jejich rozhodnutí vlastním očkováním posílit celou společnost, zejména nejohroženější skupiny obyvatel, jakými jsou senioři, lidé se sníženou imunitou a další. Sázíme také na spolupráci s praktickými lékaři, o nichž z výzkumu veřejného mínění víme, že díky velké důvěře svých pacientů mohou velmi pozitivně ovlivnit rozhodnutí očkovat se,“ popsala Milena Johnová, radní pro oblast zdravotnictví a sociální politiku.

Kampaň je již od úterý k vidění v outdooru, dále se objeví v rádiu, tisku a na internetu. Kreativa staví na pozitivních emocích a srozumitelnosti, pracuje s obvyklými životními situacemi, v nichž se lidé setkávají se svými blízkými a které jsou kvůli pandemii omezené. Praha chce postupně oslovit různé cílové skupiny podle harmonogramu očkování. V první fázi se zaměří na motivy rodiny, školy a podnikání. 

„Věříme v sílu emocí, z čehož jsme při vytváření kampaně vycházeli. Jejím hlavním motivem je touha žít jako dřív. Právě ta nás jako společnost spojuje i v této jinak rozhádané době. Zároveň však kampaň odkazuje i na zdroje, které poskytnou lidem potřebné racionální argumenty a fakta,“ vysvětluje Darko Silajdžić, ředitel agentury DDB Prague. 

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Na podporu očkování vyčlenilo hlavní město přibližně 600 tisíc korun. DDB Prague vytvořila kreativní koncept i vizuály zcela zdarma. Částka pokrývá vytvoření, provoz a rozvoj webové aplikace ockovani.praha.eu, dále obrazový spot pro seniory, licence na fotografie, vytištění vizuálů pro plochy městského mobiliáře, pronájem dalších ploch, prostor v rádiích, tištěných i online médiích a pronájem obrazovek v budovách nemocnic v hlavním městě.

Praha pro kampaň využije vlastní reklamní plochy městského mobiliáře. Náklady vzniknou v tomto případě pouze s tiskem vizuálů za částku 11400 korun. Již v minulých dnech bylo představeno také video se seniory, které pro metropoli natočila společnost Boki production za cenu 37820 korun bez DPH. Využity budou také obrazovky v nemocnicích na území hlavního města Prahy. Za jejich pronájem zaplatí pražský magistrát na měsíc necelých 50 tisíc korun. Za vytvoření stránek ockovani.praha.eu, které byly vytvořeny městskou společností Operátor ICT, hlavní město celkem zaplatilo 114 400 korun bez DPH a měsíční správa vyjde na 22980 korun.

Kromě DDB Prague se do kampaně zapojil bezplatně i Dopravní podnik hl. m. Prahy, který vyčlenil pro umístění vizuálů prostor v prostředcích MHD, na stojanech a nástěnkách v metru, hlášení v metru nebo prostor v zaměstnaneckém newsletteru se zásahem asi 10 tisíc zaměstnanců. Bezplatnou pomoc poskytl také Svaz provozovatelů venkovní reklamy formou digitálních i klasických CLV nosičů na exponovaných nástupištích metra a LED obrazovky na frekventovaných úsecích komunikací. Do spolupráce se zapojily i vybrané obchodní řetězce, např. Kaufland, Lidl a další, v tuto chvíli se řeší konkrétní rozsah spolupráce.

„Nabídku volného využití vizuálů formou otevřených dat směřujeme i na Asociaci krajů České republiky, abychom jim pomohli v této nelehké době šetřit náklady a čas. Všechny kraje mají společný cíl, a tak mohou využít profesionálních vizuálů, které nám pomohla vytvořit agentura DDB Prague,“ uzavřela ředitelka odboru médií a marketingu pražského magistrátu Jana Berková.

-stk-