NFNZ: Polovina Čechů nemá přehled o vlastnictví médií

pondělí, 29. března 2021, 14:00 Výzkum MediaGuru

Většina české internetové populace si uvědomuje, že forma vlastnictví médií může mít dopad na jejich nezávislost. Polovina populace ale nemá téměř žádný přehled o vlastnictví médií, ukazuje výzkum pro NFNZ.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Více než polovina české internetové populace (53 %) považuje nezávislost médií za klíčovou pro demokracii. Bez nezávislých médií je podle nich demokracie nemožná. Vyplývá to z výsledků studie Zpravodajství v digitálním věku 2020, části zaměřené na důvěru ve zpravodajství a šíření dezinformací, na které již druhým rokem spolupracoval Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere.

Více než polovina české internetové veřejnosti (61 %) zároveň vnímá jako důležitý atribut důvěryhodnosti zpravodajských zdrojů, to, že jejich vlastníci nejsou spojení s politikou nebo prosazováním obchodních zájmů. Za vlastnické struktury, které nejvíce ohrožují nezávislost médií, projevující se například cenzurou článků, témat, osob, snahou manipulovat veřejným míněním atd., považuje česká veřejnost v prvé řadě média vlastněná či ovládaná vládními nebo jinými vysoce postavenými politiky (50 %), média vlastněná či ovládaná politiky na krajské či komunální úrovni (42 %) a média vlastněná oligarchy (35 %). Nižší míru ohrožení nezávislosti médií spatřují respondenti v případech, kdy média jsou financována z koncesionářských poplatků (12 %), dále když jsou vlastněna novinářem, novináři nebo neziskovou organizací (11 %), nebo pokud jsou vlastněná skupinou více drobných akcionářů (8 %).

O tom, že vlastnictví českých médií oligarchy ohrožuje jejich nezávislost, je přesvědčeno 54 % české (internetové) veřejnosti, zatímco pouhých 9 % s tímto výrokem nesouhlasí. Pouze 6 % z těch, kteří zprávy sledují pravidelně alespoň jednou týdně na webu, ví, komu jimi sledovaná média patří. 40 % pak označuje svůj přehled za částečný, téměř žádný přehled nemá 50 %.

Zdroj: NFNZ/Nielsen Admosphere, N= 968, Q: Máte přehled o tom, jaká je vlastnická struktura (kdo jsou vlastníci) zpravodajských zdrojů, které pravidelně sledujete?

Zdroj: NFNZ/Nielsen Admosphere, N= 968, Q: Máte přehled o tom, jaká je vlastnická struktura (kdo jsou vlastníci) zpravodajských zdrojů, které pravidelně sledujete?

Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI). Respondenti jsou součástí Českého národního panelu. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 1040 respondentů na vzorku internetová populace 15+. Terénní sběr dat proběhl v době od 29. 10. do 11. 11. 2020.

Více informací najdete zde

-mav-