Poslanci se přeli o výběr kandidátů do Rady ČT, doporučení nepřijali

úterý, 27. dubna 2021, 16:50 Aktuality, TV MediaGuru

Výbor Poslanecké sněmovny nepřijal žádné doporučení k analýze, podle které jsou čtyři subjekty, které navrhly kandidáty do Rady ČT, z pohledu zákona sporné.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Více než hodinu strávili poslanci ze sněmovního volebního výboru debatou nad analýzou, týkající se způsobu navrhování a výběru volby členů Rady České televize, kterou jim přinesl senátor David Smoljak (STAN). Analýza se zabývá tím, zda organizace, které podle zákona navrhují kandidáty do Rady ČT, splňují zákonem stanovené podmínky. Podle analýzy, kterou zpracoval advokát Jiří Kučera, některé z nich podmínky nesplňují. Výbor však žádné doporučení k analýze nepřijal, informaci senátorů pouze vzal na vědomí. Poslanci ANO, konkrétně Aleš Juchelka, kritizovali analýzu jako kádrování, což Kučera i senátoři odmítli. Debata se místy stočila k osobním útokům. Poslanci volebního výboru ani neschválili, aby volba členů Rady ČT probíhala veřejně.

Volební výbor, který má v působnosti média, se tématem zabýval v souvislosti s březnovým usnesením Senátu, který vyzval Sněmovnu, aby odložila volbu čtyř nových členů Rady ČT. Zákon o ČT stanoví, že návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Z kandidátů pak vybírají nové radní poslanci.

Podle Senátu je nejprve třeba ověřit legitimitu a dodržování zákonných závazků organizací, které navrhly kandidáty na nové členy. Senátoři o tom rozhodli na popud své mediální komise. „Senát se usnesl na tom, že existují na základě analýz, na základě posouzení té situace, vážné pochybnosti o tom, že není naplňována, já to teď říkám vlastními slovy, litera nebo duch zákona. To je to oč tu běží. Čili Senát chce, abyste se zabývali tím, jestli ty organizace splňují zákonné podmínky," řekl poslancům senátor Marek Hilšer z klubu Starostů.

„U některých si myslím, že je ta nezpůsobilost evidentní,“ řekl poslancům advokát Kučera. Jako jeden z příkladů uvedl spolek Liga Libe, který podle něj usiluje o uzákonění práva nosit zbraň, což označil za silný politický zájem. K dalším organizacím, které nemusí vyhovět Zákonu o ČT, označila analýza organizace Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, Pétanque club Brněnští Draci a Nadační fond Filantia.

Patrik Nacher (ANO) se pozastavil nad tím, proč se taková analýza vypracovala až nyní a kladl otázku, kdo bude určovat, zdali je nějaká organizace způsobilá či nikoli. Jeho stranická kolegyně Barbora Kořanová řekla, že jí situace připomíná politický tlak na volební výbor i na aktuální volby do Rady ČT. Navrhla také, aby kandidáty navrhovaly politické strany. „Jak si představujete politickou nezávislost kandidáta? Vždyť chodí k volbám, volí ho poslanci. Mělo by se zrušit pokrytectví a mělo by se to nechat na politických stranách, pojďme to ztransparentnit a ať jednotlivé členy nominují politické strany," uvedla.

Senátora Smoljaka i analýzy se zastal Petr Dolínek (ČSSD). Pokud je odůvodněné podezření, že je porušován zákon, je zapotřebí se tím zabývat, uvedl.

Předseda výboru Stanislav Berkovec (ANO) citoval z analýzy sněmovního legislativního výboru, který uvedl, že podle jeho názoru subjekty většinou splňují požadavky zákona a u žádného z nich nejde o zcela zjevné vybočení z těchto požadavků.

Kořanová dala ke zvážení myšlenku, aby kandidáty navrhovaly přímo politické strany, aby byl proces transparentní. Berkovec poznamenal, že takto navrhují kandidáty strany do rady veřejnoprávní televize například ve Finsku.

Výbor pak přijal pouze jeden z návrhů, které předložil zpravodaj a iniciátor debaty Tomáš Martínek (Piráti), a to, že bere informace zástupců Senátu na vědomí. Neschválil už poté, že shledává informace za závažné nebo že revokuje své usnesení ohledně výběru kandidátů do rady pro volbu na plénu.

-čtk-, -mav-