Soud se postavil proti sexistickému využití nahoty v reklamě

čtvrtek, 29. dubna 2021, 08:05 Reklama MediaGuru

Nejvyšší správní soud rozhodl, že použití fotografií nahé ženy k upoutání pozornosti na nesouvisející zboží představuje diskriminaci.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

V české justici padl zásadní rozsudek. Nejvyšší správní soud rozhodl, že reklama, jež využívá fotografie nahé ženy pouze k upoutání pozornosti na nesouvisející zboží, a tím staví ženu do pozice sexuálního objektu, je v rozporu s dobrými mravy, konkrétně je diskriminační vůči ženskému pohlaví a snižující lidskou důstojnost.

Nejvyšší správní soud vynesl tento rozsudek v případě žalobkyně – společnosti Index Čechy – proti Ministerstvu průmyslu a obchodu. Brněnská firma se odvolala proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jež jí v roce 2016 uložil pokutu ve výši 50 tisíc korun za porušení zákona o regulaci reklamy. Postih se týkal letáku Zastavárny Index s fotografií téměř nahého ženského těla, nemajícího jakoukoliv souvislost s propagovanou činností. Leták byl v množství 213 689 kusů distribuován v Brně, Přerově a Olomouci. 

Leták firmy Index Čechy sestával ze dvou stran. Zatímco na jedné z nich se nacházely fotografie zastavárenského zboží, jako jsou šperky, elektronika, skleněné či keramické nádobí, a adresy provozoven, na druhé straně byla umístěna frontální fotografie téměř nahé mladé ženy pózující pouze v kalhotkách, mající zcela odhalená ňadra a opírající se nejspíše o karoserii historického automobilu. 

„Správní orgány sice neučinily závěr o pornografické povaze reklamy. V této souvislosti však lze poznamenat, že na nyní posuzovanou věc lze i v tomto směru hledět jako na hraniční případ, neboť svým celkovým ztvárněním cílí zcela zjevně na sexuální pud příjemců a odpovídá spíše obsahu erotického magazínu než jakémukoliv běžně vídanému reklamnímu obsahu šířenému ve veřejném prostoru jinými tržními subjekty, čímž naplňuje přinejmenším některé znaky testu pornografické povahy díla,“ píše se v rozsudku. „V situaci hromadného nevyžádaného šíření takové reklamy mezi širokou veřejnost považuje Nejvyšší správní soud jeho rozpor s dobrými mravy za natolik zjevný, že není nutné, aby byl ještě detailněji zdůvodňován,“ vysvětluje Nejvyšší správní soud.

Příklad letáku Zastavárny Index, zdroj: Sexistické prasátečko

Příklad letáku Zastavárny Index, zdroj: Sexistické prasátečko

Na reklamy Zastavárny Index (nejen tu, kterou řešil Nejvyšší správní soud) upozornila také soutěž Sexistické prasátečko, udělující v letech 2008 až 2018 anticenu za sexistické reklamy.  Popsány byly slovy: „Stojí na principu ,sex sells’: K propagaci výrobku využívá nahá těla a sexuální prvky, které nemají žádnou souvislost s výrobkem a slouží jen k upoutání pozornosti.“ 

Právě skutečnost, že ženská nahota v reklamním letáku vůbec nesouvisí s propagovaným zbožím, byla podle rozsudku jedním z prvků vedoucích k závěru, že reklama snižuje lidskou důstojnost a diskriminuje ženy. Nahota jako taková v reklamě nevadí (například při propagaci masáží, spodního prádla či kosmetiky), její irelevantní použití však ano. „Z hlediska posuzování nepřípustné míry a formy sexistického obsahu, potažmo rozporu s dobrými mravy obecně bude rozdíl mezi reklamou propagující masérské služby, na které bude zachycena téměř nahá žena ležící na břiše na lehátku, a reklamou na sortiment či službu nijak nesouvisející s péčí o lidské tělo, která bude obsahovat explicitní eroticky až pornograficky laděné fotografie žen,“ dodává Nejvyšší správní soud.

-stk-