Budoucnost agentur tkví ve vlastních interních týmech

úterý, 25. května 2021, 07:45 Reklama MediaGuru

Podle ankety společnosti Moore se místo freelancingu budou agentury spoléhat více na interní týmy. Důležití budou lidé na e-commerce.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Reklamní agentury si uvědomují nutnost transformace na nové podmínky, i tak ale před sebou vidí budoucnost pozitivně. Promění se každodenní fungování, nároky na koordinaci i důležitost vlastních lidí. Vyplývá to z ankety společnosti Moore Czech Republic, jež se zeptala českých expertů z reklamního trhu. 

Práce v agentuře bude mít hybridní povahu

K zásadním proměnám dojde v každodenním fungování reklamních agentur. Čím dál tím méně bude agentura spojovaná s konkrétním fyzickým prostorem. S tím porostou nároky na koordinaci i na individuální odpovědnost za jednotlivé projekty. „Změní se pohled na práci na pracovišti a mimo něj. Taky dochází k oddělení koordinační činnosti od tvůrčí, která vyžaduje soustředění a klid. S tím se změní i role fyzického prostoru práce,“ vysvětluje prezident Asociace komunikačních agentur (AKA) Jan Binar a dodává: „Více než fyzický prostor kanceláře či vily budou držet firmu pohromadě kultura, sdílené hodnoty a společný cíl.”

Pracovní svět bude mít do budoucna hybridní povahu, kdy bude více než dřív posílen home office. „V zásadě umožňujeme používat práci z kanceláře a práci z domova vyváženě. Dle povahy aktuální práce, dle povahy člověka. Náš svět zůstane hybridní,” popisuje Tomáš Jindříšek z agentury Dark Side.  

Co budou tyto hybridní pracovní podmínky znamenat pro zaměstnance i jeho zaměstnavatele v podobě reklamní agentury? „Větší samostatnost, rozpad hierarchických struktur, přechod na tým týmů, posílení pravomocí lidí v první linii,“ shrnuje Jan Binar a přibližuje, jak by mohly vypadat pracovní dny v reklamních agenturách. „Budou dny, kdy budou lidi doma. Budou dny, kdy přijdou do práce. Kancelář a práce v ní se bude více podobat kavárně či náměstí. Lidé se potkají, budou řešit věci, které z domova řešit nejdou. Budou dny určené na soustředěnou práci bez rušení, schůzek, e-mailů a hovorů. A budou dny koordinační, plné e-mailů, fyzických či on-line schůzek a jednání po telefonu.” 

Spíše než freelanceři interní týmy

Na další možnou změnu poukazuje Petr Laštovka, předseda Digitálních agentur, sekce při AKA, a ke srovnání si bere krizi z let 2008 až 2010, kdy se začal prosazovat individualismus a freelancing. „Tentokrát věřím ve větší úspěch soustředěných kolektivů, které budou experty na automatizaci a digitální transformaci, jakkoli to zní vágně. Dřív se říkalo, že potřebujeme někoho na ty internety, pak na ten Facebook, teď budeme potřebovat celé týmy například na e-commerce,” popisuje Petr Laštovka.

Dřív se říkalo, že potřebujeme někoho na ty internety, pak na ten Facebook, teď budeme potřebovat celé týmy například na e-commerce.

Petr Laštovka

Trend, kdy se budou agentury spoléhat na vlastní interní týmy místo na jednotlivé externí specialisty, potvrzuje i Marcela Hrdá, partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic. Podle ní je právě toto jedna z oblastí, kde mohou agentury do budoucna hledat prostor pro úspory. „Bude nutné zvážit dopad, který má na fungování reklamní agentury bezbřehé najímání externistů a zaměřit se na využití interních zdrojů a zvyšování jejich dovedností i efektivity. Zákazníci čím dál tím víc hledají v reklamní agentuře dlouhodobého partnera, který jim rozumí. Silný, komplexní, stabilní a vzdělaný tým má pro ně velkou přidanou hodnotu,” říká.

Digitál bude na prvním místě

Všichni oslovení reklamní experti zmiňují důležitost digitálních nástrojů, díky nimž se zlepšuje přístup k zákazníkům i klientům. Podle Tomáše Jindříška je přístup „digital first“ (tedy digitál na prvním místě) běžnou záležitostí, kdy ho ostatní kanály následují. „Je tu rozmach segmentované reklamy, interaktivních videí a využití dat,” doplňuje. 

Jan Binar se zase domnívá, že roste komplexita a zároveň s ní tlak na efektivitu práce a návratnost investice. „Vyvíjí se digitální prodej, roste počet platforem, mění se role stávající distribuce, marketingová automatizace, práce s daty, učící se algoritmy a AI vedoucí k osobnější komunikaci a přístupu,” vyjmenovává Binar a dodává: „Zůstává potřeba silné značky, a ještě silnějšího a emotivního storytellingu a hluboce pravdivého insightu, který dokáže dát značce smysluplnou roli. Smysluplná kreativita, která znásobí hodnotu investice do komunikace, je naprosto klíčová.”

Pro Petra Laštovku je hlavním motorem změn vzdělávání lidí z reklamního byznysu: „Vzdělávejme se, spoustu věcí už umíme, náš obor se bude stále digitalizovat a automatizovat. Ale kreativní a chytré mozky budou stále potřebné. Šanci mají úplně všichni.”

Mezi agenturami převládá optimismus

Podle zprávy AKA celkové investice do marketingu mírně vzrostou ze 119 mld. Kč v roce 2019 na předpokládaných 120,2 mld. Kč v roce 2021. Tato čísla ukazují na optimistický výhled do budoucnosti. Více než 71 % agentur se přitom domnívá, že jejich příjmy se oproti předchozímu roku zvýší. Plná třetina z nich předpovídá dokonce příjmy vyšší, než byly v roce 2019.

 

AKA: Reklamní investice loni neklesaly, trh se ale zvedá jen mírně

čtvrtek 11. února 2021

Nicméně i tak se některé agentury budou potýkat se sníženým rozpočtem. Důsledky pandemie lze vysledovat v mírném poklesu nemediálních výdajů zapříčiněném vládními omezeními. Zejména organizování eventů a dalších forem osobního aktivačního marketingu zaznamenalo silné propady,” komentuje David Čermák, předseda sekce Aktivačních agentur.

Klienti budou hledat kvalitní partnery a tolerance pro ,to stačí' se bude limitně blížit nule.

Jan Binar

Podle Jana Binara mají šanci růst agentury, které mají jasnou přidanou hodnotu. „Ty, které nemají jasnou identitu či hodnotovou propozici se budou zmenšovat. Klienti budou hledat kvalitní partnery a tolerance pro ,to stačí' se bude limitně blížit nule,” domnívá se Binar.

-stk-