Rádio Impuls udrželo v koronaviru zisk, tržby klesly

pátek, 28. května 2021, 07:30 Rádio MediaGuru

Pandemie covid-19 poznamenala Rádio Impuls meziročním snížením tržeb, výsledek hospodaření byl ale o něco lepší než v roce 2019.

Zdroj: Rádio Impuls

Zdroj: Rádio Impuls

Společnost Londa, provozovatel celoplošného Rádia Impuls a pražské regionální rockové stanice RockZone 105,9, skončila v loňském roce, významně poznamenaném pandemií covid-19, téměř ve stejném zisku jako o rok dříve. Čistý zisk ve výši 53,5 mil. Kč byl dokonce o zhruba jeden milion korun vyšší než v roce 2019. Tržby, které jsou tvořeny především prodejem reklamního času, ale klesly o 15 % na 113,6 mil. Kč. Vyplývá to z údajů zveřejněných ve výroční zprávě společnosti za rok 2020.

Meziroční snížení tržeb o 15 % u jednoho z rozhodujících hráčů rádiového reklamního trhu tak indikuje možný dopad pandemie covid-19 na rozhlasový trh. Ten podle hrubých monitorovaných investic loni klesl o osm procent.

„Pandemie covid-19 ovlivnila odvětví podnikání a společnost zaznamenala určitý propad v tržbách. Nicméně společnost přijala potřebná úsporná opatření a v roce 2020 vykázala zisk 53 451 tis. Kč a i v příštím roce počítá s kladným výsledkem," konstatuje vedení společnosti ve výroční zprávě za loňský rok. Dodává, že finanční i peněžní pozice firmy je stabilní. Navrhovaným vypořádáním zisku je výplata podílu na zisku ve výši 50 mil. Kč a převod na nerozdělený zisk minulých let ve výši 3,451 mil. Kč.

Základní výsledky hospodaření společnosti Londa (tis. Kč)

  2020 2019 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 113 581 133 013 -14,61   
provozní výsledek hospodaření 12 065 25 537 -52,75   
finanční výsledek hospodaření 44 222 32 676     +35,33   
výsledek hospodaření po zdanění 53 451 52 495        +1,82   

Zdroj: výroční zpráva Londa za rok 2020

Rádio Impuls je druhým nejposlouchanějším celoplošným rádiem v Česku. Podle výzkumu Radioprojekt ho denně poslouchá 778 tis. posluchačů, týdně pak 1,68 mil. posluchačů (údaje za 4Q/2020 a 1Q/2021). Do loňského roku držel pozici tuzemské rozhlasové jedničky, pandemie však posílila zpravodajská média a poslechovost rádií veřejné služby. Na pozici nejposlouchanější celoplošné stanice se tak dostal Radiožurnál.

Vlastníkem Londy je společnost Agrofert. Dceřinou firmou Londy je společnost Lin, která provozuje vysílání stanice Český Impuls.

-mav-