Volkswagen Financial Services představuje nový koncept

pátek, 7. května 2021, 17:35 Aktuality, Reklama MediaGuru

V nové komunikuci se Volkswagen Financial Services profiluje jako „klíč k mobilitě“.

Klíčový vizuál k nové komunikaci Volkswagen Finacial Services, zdroj: VWFS

Klíčový vizuál k nové komunikaci Volkswagen Finacial Services, zdroj: VWFS

Společnost Volkswagen Financial Services představuje svůj nový komunikační koncept. Vytvořila jej agentura Isobar, jež vzešla z výběrového řízení na konci roku 2020 na vytvoření komunikační strategie, jejímž cílem má být posílení positioningu experta na financování vozů.

Jednou z hlavních výzev Volkswagen Financial Services je posílit rozpoznání samotné značky, jež doposud komunikovala různými způsoby i vizuálními styly. Nová strategie tak stojí na sjednocení a zakotvení hlavních brandových elementů, podporujících sílu brandingu napříč exekucemi. „Dali jsme si také záležet, abychom zákazníkům zhmotnili službu jako takovou. I proto vznikl stylizovaný klíč ve výrazných barvách, který by měl napomoci v rozpoznání značky a zapamatování rovnice VWFS = klíč k mobilitě (claim značky),” komentuje strategy director Isobaru Tomáš Preněk. 

V průběhu přípravy došlo i na uživatelské testování kreativy, které ukázalo dobrý potenciál komunikace, ale zároveň bylo zdrojem podnětů na úpravu samotného charakteru klíče či zdůraznění konkrétního produktu v exekucích.

Klíčové vizuály tak pracují se dvěma layouty – imageovým, jenž využívá charakter přímo zakomponovaný do fotografie, a produktovým s podvalem a charakterem mimo fotografii. Kreativa tak má umožnit snadné změny sdělení, ale také zobrazené situace či zástupce cílových skupin 

Ukázka imageového layoutu, zdroj: VWFS

Ukázka imageového layoutu, zdroj: VWFS

Ukázka produktového layoutu, zdroj: VWFS

Ukázka produktového layoutu, zdroj: VWFS

Nový komunikační koncept bude doprovázet značku v letošním roe zejména při komunikaci financování nákupu vozu úvěrem a operativním leasingem.

-stk-