RRTV zahájila řízení s TV Barrandov kvůli Soukupově teleshoppingu

čtvrtek, 10. června 2021, 16:35 Aktuality, TV MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vydala několik upozornění na možné porušení zákona nebo licenčních podmínek.

Jaromír Soukup, zdroj: TV Barrandov

Jaromír Soukup, zdroj: TV Barrandov

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio řízení pro možné porušení zákona o vysílání. Toho se TV Barrandov mohla dopustit tím, že 5. května 2021 od 14:15 hodin odvysílala obchodní sdělení, resp. teleshopping „Soukup shop“, v němž účinkoval moderátor Jaromír Soukup. Tím mohla být porušena povinnost nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů, jelikož Jaromír Soukup je moderátorem politicko-publicistických pořadů.

RRTV upozorňuje na porušení licence Barrandov Krimi a Kino Barrandov

Rada zároveň upozornila Barrandov Televizní Studio na porušení základní programové specifikace a dalších podmínek licence programu Barrandov Krimi. Rada uvedla, že Barrandov Krimi 4. května 2021 nevysílala žádné pořady pro děti a mládež, dokumentární pořady, dramatickou tvorbu mimoevropské provenience (televizní seriály a filmy), zpravodajské a publicistické pořady. Dle základní programové specifikace se ale jedná o program se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků. Další programové podmínky hovoří o tom, že podíl pořadů pro děti a dokumentů převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků má být ve výši 51 %. Místo zmíněných žánrů provozovatel 4. května 2021 i v následujících dnech vysílal reprízy vlastních pořadů ze soudního prostředí, v nočních hodinách potom vlastní zábavní pořady. Rada stanovila lhůtu k nápravě 90 dní.

Také program Kino Barrandov se měl podle RRTV dopustit porušení licenčních podmínek, resp. porušení dalších programových podmínek, které stanoví, že programová skladba programu této stanice má obsahovat premiéry a reprízy převážně filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření, např. romantických, historických, rodinných, dále i trillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy katastrofické, westerny a válečné, komedie a dramata. Podle rady ale provozovatel 16. února 2021 v časovém úseku 10:00-22:00 hodin odvysílal pouze tři seriály: Clara a Adrian, Velkolepé století a Odstíny lásky o souhrnné délce 3:01:36 hodin, a ostatní vysílání tvořily reprízy reality show a dalších zábavních pořadů provozovatele. Rada také stanovila lhůtu k nápravě 90 dní.

Další upozornění kvůli Like House

Další upozornění obdržela od RRTV společnost FTV Prima, a to kvůli pořadu Like House, vysílaném dne 27. května 2021 od 17:15 hodin na programu Prima. V tomto pořadu, který je vysílaný v odpoledních hodinách a jeho publikem jsou rovněž děti a mladiství, byla podle RRTV otevřeně prezentována sexuální témata a objevovaly se zde sexuálně laděné rozhovory a narážky, které měly potenciál vzbudit v dětech předčasný zájem o sexuální oblast, čímž mohlo dojít k ohrožení jejich mravního vývoje. RRTV už v souvislosti s pořadem Like House dříve upozorňovala FTV Prima na možné porušení zákona.

Porušit zákon měla i Výměna manželek

Upozornění na porušení zákona si vysloužila i TV Nova, a to kvůli odvysílání pořadu Výměna manželek dne 28. dubna 2021 od 21:35. Měla porušení se dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Konkrétně se tak mělo stát tím, že v uvedeném pořadu byla prezentována častá konzumace alkoholického nápoje - piva - v míře, která je rizikem pro zdraví člověka. Konzument alkoholického nápoje měl být současně v pořadu prezentován jako osoba s řadou kladných vlastností, takže mohl na dětské či mladistvé diváky působit jako vzor.

-mav-