Kauzy české reklamy: Vadily spoty whiskey Jack Daniel’s

pondělí, 12. července 2021, 07:30 Reklama MediaGuru

Za první letošní půlrok řešila česká Rada pro reklamu pět stížností na reklamu, jež byla vysílána v tuzemském prostředí. Za závadné byly zatím označeny jen spoty whiskey Jack Daniel’s.

Zdroj: Repro YT Jack Daniel's

Zdroj: Repro YT Jack Daniel's

Česká Rada pro reklamu (RPR) musela během první poloviny letošního roku na pět stížností na reklamu. Jednalo se o reklamy značek Nasivin, Májka, Jack Daniel’s, Mercedes-Benz či hokejového týmu Rytíři Kladno. Tři z nich již RPR stihla probrat: zatímco reklama na Nasivin a Májku byla vyhodnocena jako nezávadná, spoty whiskey Jack Daniel’s byly označeny „z hlediska etického kodexu RPR“ za závadné.

Jack Daniel’s, z portfolia společnosti Brown-Forman, nasadil v českém prostředí globální kreativu, jež pracuje se sloganem „Vždycky jsem to chtěl/a udělat!“. Protagonisté několika spotů díky požití whiskey dokážou učinit méně či více závažné rozhodnutí, například zatroubit v kamionu nebo zahodit telefon do vody, když volá šéf. Podle stěžovatele „je zde zobrazováno, že pro získání dostatku odvahy k učinění jistých riskantních nebo zásadních kroků stačí posilnit se alkoholem“, a reklama je tím pádem „za hranou etiky a alkohol a jeho účinky by rozhodně neměly být takto pozitivně vykreslovány“. Podle RPR porušuje reklama článek 8.3 Kodexu RPR, který stanovuje, že „reklama nebude prezentovat alkoholické nápoje jako prostředek k odstranění zábran, či strachu vůbec“, a stížnosti tak bylo vyhověno.

Globální spot whiskey Jack Daniel's

Další stížnost se týkala televizní reklamy na Nasivin společnosti Procter & Gamble. Stěžovatelka se domnívá, že „tvrzení, že přípravek Nasivin má antivirový účinek je v rozporu s podmínkami reklamy na humánní léčivé přípravky, protože není v souladu se schváleným Souhrnem údajů o přípravku (SPC)“. Zadavatel však na to reagoval, že všechny informace obsažené v reklamě jsou podloženy dokumentem v rámci registračního řízení, odvolávající se na provedené studie. Z tohoto důvodu byla stížnost zamítnuta.  

Reklama na Nasivin, v níž je řečeno, že má antivirové účinky.

Poslední, zatím vyhodnocenou stížností představuje reklamní spot Májky od Hamé, respektive společnosti Orkla. Podle stěžovatele je reklama, v níž se chlapec snaží vystřelit na pouťové střelnici pro svou malou sestru srdíčko, „zobrazuje neetické jednání“. A to zejména kvůli tomu, že byť se chlapec soustředí, terč je zasažen, aniž by vystřelil. Tajně mu totiž pomohl Michal Krčmář v pozadí. Podle Orkly nelze ani v nejmenším připustit interpretaci stěžovatele, že reklama zobrazuje neetické jednání, kdy v „klipu dochází k okradení majitele střelnice, neboť dítě obdrželo odměnu, na kterou nemělo nárok“. Spíše než o podvod se jedná podle Orkly o nadsázku, a zároveň motivaci a snahu přivést děti ke sportu. RPR přijala argumentaci zadavatele a stížnost zamítla.

Reklama na Májku s Michalem Krčmářem

-stk-