Nestlé odhaluje v kampani zákulisí produkce palmového oleje

sobota, 31. července 2021, 07:30 Aktuality, Reklama MediaGuru

V nové kampani nechává Nestlé nahlédnout do zákulisí produkce palmového oleje.

Zdroj: Nestlé

Zdroj: Nestlé

Palmový olej je hned po mase považován za potravinu s největším negativním dopadem na životní prostředí. Problémem však není samotná plodina, ale způsob, jakým je získávána. Nestlé ve své nové kampani „Beneath the Surface“ („Pod povrchem“) zve spotřebitele, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli rozhodování dilemat, kterým musí čelit v souvislosti s odpovědným získáváním palmového oleje. Kromě zvýšení povědomí o dilematech v odvětví pěstování palmového oleje je cílem kampaně také vysvětlit, jaké dopady s sebou různá rozhodnutí nesou.

Palmový olej se často využívá v potravinářství proto, že dobře snáší vysoké teploty, nepřepaluje se, dodává potravinám požadovanou strukturu a zaručuje delší trvanlivost. Na druhou stranu má závažný ekologické dopad na životní prostředí. Mezi hlavní problémy patří odlesňování a vypalování deštného pralesa a s tím spojená větší produkce CO2, úbytek biologických druhů, a také nucená práce a porušování lidských práv. Mnoho výrobců stojí u otázky, jestli nadále palmový olej používat.

Kampaň, jež postupně představuje tři dilemata, tak nechává rozhodnutí do rukou spotřebitelů, kteří mají například rozřešit, zda olej nahradit jinou alternativou anebo z dodavatelského řetězce vyřadit drobné zemědělce, kteří nesplňují zásady udržitelného pěstování palmy olejné.

Nestlé se již před několika lety zavázalo k udržitelnému získávání palmového oleje. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je postupná změna dodavatelského řetězce, podpora a edukace zemědělců, zavádění udržitelných zemědělských postupů, ochrana a regenerace ekosystémů. V současné době až 90 % zemědělských komodit získává z ploch, které nevznikly odlesňováním. Pracuje na tom, aby to v roce 2022 bylo 100 %. Zároveň v příštích 10 letech plánuje každý rok vysadit 20 milionů stromů v oblastech, odkud získávají suroviny.

-stk-