Atmedia: Za placenou TV Češi v průměru utratí 354 Kč měsíčně

čtvrtek, 23. září 2021, 15:20 Aktuality, TV MediaGuru

Lidé, kteří platí za televizní vysílání, do něj v průměru investují 354 Kč měsíčně, vyplývá z indexu společnosti Atmedia.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Z výsledků projektu Atmedia index vyplývá, že počet lidí, kteří platí za příjem televizního vysílání, v České republice roste. Poskytovatelům této služby platí v průměru 354 Kč měsíčně (IPTV, kabel, satelit), přičemž oceňují především možnost sledovat více televizních stanic. Naopak téměř polovina diváků u nás nechce za příjem televizního vysílání utrácet a jako hlavní důvod uvádí dostatečnou nabídku stanic dostupných v rámci digitálního pozemního vysílání. Za sledování televize si platí 54 % českých diváků.

Hlavním důvodem, proč za sledování televize platí více než polovina českých televizních diváků, je možnost sledovat i ty stanice, které nejsou k dispozici v rámci digitálního pozemního vysílání. Tento důvod uvádí konkrétně 43 % respondentů (zákazníků některého z operátorů placené televize). Oceňují také možnost zpětného zhlédnutí televizních pořadů. K tomuto důvodu se hlásí 37 % z nich. Za další benefity označují rovněž vysílání v HD kvalitě (32 %) nebo možnost sledování televizních pořadů na více zařízeních současně (26 %).

Přestože počet diváků s placenou televizí roste, v porovnání s ostatními evropskými státy je jejich podíl stále poměrně nízký. Ve většině států Evropy totiž za sledování televize platí více než 60 % televizních domácností, přičemž nejčastěji se tento podíl pohybuje až okolo 80 % a více. „Hlavním důvodem, proč téměř polovina Čechů nechce za příjem televizního vysílání platit, je dostatečná nabídka televizních stanic vysílajících v digitálním pozemním vysílání,” uvedla Michaela Vasilová, managing directorka Atmedia. 

Výzkum realizovala společnost Atmedia na základě dotazníkového šetření, kterého se účastnilo celkem 6134 respondentů (internetová populace ve věku 15–69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve třech vlnách od jara loňského roku do jara letošního roku. Sběr dat realizovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere.

Detailní informace si můžete prohlédnout v infografice, která je ke stažení níže.

-mav-