Další nezávislé prodejny získaly certifikaci za kvalitu

neděle, 14. listopadu 2021, 07:55 Aktuality, Retail MediaGuru

Celkem devět prodejen získalo značku Tradiční český obchod – certifikováno. Síť certifikovaných prodejen se tak aktuálně rozrostla na 137.

Zdroj: AČTO

Zdroj: AČTO

Dalším devíti prodejnám nezávislého maloobchodního trhu byla udělena v rámci olomouckého kongresu „Samoška“ značka Tradiční český obchod – certifikováno. Síť certifikovaných prodejen se tak aktuálně rozrostla na 137. Proces certifikace vznikl z iniciativy Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) a podporuje jej i Rada kvality ČR.

Mezi nově oceněné patří obchody COOP, Terno a Tempo provozované Svazem českých a moravských spotřebních družstev. Dalšími českými sítěmi dlouhodobě zapojenými do projektu jsou třeba Brněnka, ENAPO či CBA. Devíti prodejnám se dále podařilo v tomto roce v rámci procesu recertifikace značku obnovit. Zájem o opětovné získání certifikátu je důkazem, že obchodníci vnímají udělení jako důležité.

Podle Pavla Březiny, předsedy AČTO, certifikace zvyšuje kvalitu obchodů a poskytovaných služeb a zároveň je jasným signálem i pro zákazníky. Certifikáty jsou udíleny při splnění řady kritérií. Patří mezi ně úroveň exteriéru a interiéru prodejen, sortiment či kvalita personálu. Velký důraz je také kladen na původ prodávaných potravin, ty musí pocházet minimálně z 2/3 z tuzemské produkce. Klíčovou součástí certifikace jsou návštěvy nezávislých expertů v prodejnách na bázi mystery shoppingu. Certifikované obchody pak musí být skutečně české, to se týká jak původu základního kapitálu, tak třeba i sídla firem.

„Zákazníci poznají certifikované obchody pomocí loga, které obchody mohou používat. To by jim mělo pomoci jasně identifikovat prodejny, kde mohou očekávat čerstvé zboží, perfektní servis a také vysoký podíl produktů z tuzemské produkce. Pandemie znovu ukázala důležitost nezávislého trhu, který zajišťuje obchodní obslužnost i v hůře dostupných oblastí či umožňuje jednoduchou dostupnost potravin pro starší občany či mladé rodiny,“ komentuje udílení certifikátů Pavel Březina.

Projekt běží od roku 2017 a je jeden z prostředků k podpoře českých obchodníků a s nimi i lokálních výrobců a producentů potravin. Kompletní přehled certifikovaných prodejen naleznete na stránkách AČTO.

Zpomalilo zanikání malých prodejen s potravinami

pondělí 24. srpna 2020

-zue-