Český start-up přišel s marketingovým vzděláváním pomocí microlearningu

neděle, 5. prosince 2021, 09:05 Marketing MediaGuru

Český start-up EDU Effective Business School přišel s výukou metodou tzv. microlearningu.

Tým EDU Effective, zdroj: EDU Effective

Tým EDU Effective, zdroj: EDU Effective

Vzdělávání a samostudium je v prostředí marketingu neodmyslitelnou součástí, pokud chtějí lidé v tomto oboru udržet krok, případně se posunout v kariéře. Na druhou stranu je v této dynamické době stále těžší si najít čas na samostudium. Český start-up EDU Effective Business School proto přišel s výukou metodou tzv. microlearningu. Ten aplikují pro své učební obory MBA, MPA, MSc., LL.M. nebo doktorské programy DBA, Ed.D. a LL.D.

Jedná se ve své podstatě o obdobu online výuky, akorát s tím rozdílem, že je rozdělena na kratší, denní bloky. Studenti tak nemusí trávit hodiny denně na přednáškách či seminářích, ale velkou část učiva vyřeší online v kratším časovém úseku. Tento způsob může vyhovovat zejména zaměstnancům, respektive všem, kteří jsou přes den zaneprázdnění a potřebují efektivní a časově flexibilní přístup.

„Naši studenti tráví studiem u video lekcí pouze 15 minut denně, což je optimální čas pro vstřebání potřebných informací. Většině z nich navíc vyhovuje i možnost, věnovat se studiu v kteroukoli hodinu i den, veškerá výuka totiž probíhá pouze online,“ říká Pavel Makovský, zakladatel EDU Effective Business School.

Studenti mají během krátkých online přednášek a seminářů možnost střetnout se také s lidmi z předních technologických firem. Ať už jde o manažery z Amazonu, Microsoftu, Uberu, Airbnb či dravé podnikatele z různých startupů.

„Naši studenti jsou převážně lidé z praxe, a proto je vracet na úroveň teorií nedává velký smysl. Potřebujeme, aby naše curriculum toto reflektovalo a nabízelo nové poznatky úzce spjaté s praxí. Pokud budou moci naši studenti aplikovat vše, co se u nás naučí, okamžitě do svých pracovních aktivit, je pro ně takové studium přidanou hodnotou a pro nás dobrou vizitkou,” doplňuje Pavel Makovský.

Největší růst počtu studentů zaznamenávají v EDU Effective právě z marketingu, „U marketingových specialistů, např. PPC specialistů, jsou jasně dané dovednosti, které by měli zvládat pro svou práci. Jsou tady však stratégové, manažeři, právníci nebo například obchodníci zodpovědní za chod firmy, její rozvoj a růst. Pro ně právě slouží studijní programy, jako jsou MBA, LL.M. a další,” říká Pavel Makovský.

EDU Effective si pro letošní rok stanovil dosažení obratu 15 milionů korun, v říjnu ale tuto hodnotu překonal. Napomohla tomu i postupná expanze na globální trh – USA, díky němuž by se konečný počet studentů za tento rok měl přiblížit 4000. V prosinci také začínají registrace na nově chystaný Ph.D. program.

„Studium musí být nejen efektivní, ale taktéž dostupné, pokud chceme, aby by to příliš mnoho lidí neodradilo. Za obvykle desetiměsíční studium MBA, MPA, MSc. či LL.M. zaplatí u nás studenti do 15 000 Kč, což je několikanásobně nižší částka než u většiny ostatních vzdělávacích organizací. Tímto nastavením jsme schopni přizvat ke studiu mnohem větší počet studentů, což se pak odráží i na našich výsledcích,” uzavírá Pavel Makovský.

-mav-