Časopis Mladý svět přešel z týdeníku na měsíčník

neděle, 2. ledna 2022, 18:30 Aktuality, Tisk MediaGuru

Časopis Mladý svět, který se v loňském roce vrátil na trh jako týdeník, bude v letošním roce vycházet s měsíční periodicitou.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Časopis Mladý svět, který se v loňském roce vrátil na trh jako týdeník, bude v letošním roce vycházet s měsíční periodicitou. Vydavatel to čtenářům oznámil v prosincovém čísle. 

Podle šéfredaktora titulu Marka Brodského sehrálo roli několik důvodů – od přípravy obsahu po důvody ekonomické. „Věříme, že delší čas na přípravu bude znamenat kvalitnější obsah. Pochopitelně svou roli hrají i ekonomické důvody, především prudce rostoucí cena papíru a dalších tiskařských služeb,“ vysvětlil v úvodníku prosincového vydání.

Rozsah časopisu se zvyšuje na sto stran, v novém roce se časopis představí s novou grafikou a novými rubrikami. Prodejní cena časopisu se v důsledku změny periodicity zvyšuje na 49 Kč z „týdeníkových“ 39 Kč. Zaváděcí cena časopisu byla 29 Kč. Vydavatelem titulu je společnost A 11.

-mav-