Z fotoaparátů Češi nejčastěji používají značky Canon a Nikon

úterý, 8. března 2022, 15:45 Výzkum MediaGuru

Téměř každý Čech alespoň někdy fotografuje. K pořizování fotografií využívají Češi hlavně mobilní telefon. Mezi fotoaparáty převládá digitální typ, ze značek jsou nejvyužívanější Canon a Nikon, ukázal výzkum Nielsen Admosphere.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Téměř celá česká populace (96 %) alespoň někdy fotografuje, minimálně jednou měsíčně pak fotografuje 77 % respondentů. Denně nebo téměř denně fotografuje necelá pětina. Drtivá většina (93 %) používá k fotografování mobilní telefon nebo smartphone. Fotoaparát zmínilo 37 % dotázaných. Vyplývá to z průzkumu Nielsen Admosphere, který pro MediaGuru.cz připravila. 

Mezi uživateli fotoaparátů je zřetelně větší obliba digitálního typu, jehož zásadní užívání uvedly tři čtvrtiny z nich. 20 % dotázaných používá digitální typ fotoaparátu většinou a 3 % dotázaných používají někdy digitální a jindy analogový typ fotoaparátu. Pouze 2 % dotázaných používají častěji analogový fotoaparát než digitální. Fotoaparát byl častěji zmiňován respondenty staršími 45 let oproti respondentům z jiných věkových skupin. 

Uživatelé fotoaparátů nejčastěji používají přístroje značky Canon (35 %). Následují značky Nikon (31 %), Sony (19 %), Panasonic (16 %) a Olympus (16 %). Ostatní značky zmínila méně než jedna desetina dotázaných.

Nejčastěji zmiňovanou příležitostí k fotografování byl pro respondenty výlet, dovolená apod. (74 %). Více než polovina respondentů, kteří někdy fotografují, také uvedla příležitosti trávení času s rodinou, společenské události nebo jen tak pro radost ve volném čase. Ženy považují za příležitost k fotografování více situací než muži.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

Většina respondentů do pořizování fototechniky, fotografického materiálu a pořizování fotografií ale příliš neinvestuje. Za poslední rok 86 % fotografujících respondentů neutratilo za fototechniku nic. 3 % dotázaných utratila do 1000 Kč a zbylých 11 % respondentů utratilo více. Za fotografický materiál v posledním roce nic neutratilo 87 % fotografujících respondentů, zatímco 9 % respondentů utratilo do 1000 Kč a 4 % dotázaných utratilo více peněz. Za pořizování fotografií utráceli v minulém roce respondenti častěji než za fotografický materiál nebo fototechniku, ale převažovaly nižší částky. 71 % fotografujících respondentů za pořizování fotografií v posledním roce neplatilo nic, 23 % respondentů s částkou nepřekročilo 1000 Kč a 6 % utratilo více než 1000 Kč.

Respondenti, kteří fotografují, své fotografie nejčastěji archivují v počítači nebo notebooku (60 %), majoritně bylo též zmiňováno uchovávání fotek v mobilním telefonu (55 %). Následovaly způsoby archivování na externím disku (40 %), na paměťové kartě (32 %) a na internetovém uložišti (29 %). Pouze méně než pětina dotázaných fotografie tiskne a uchovává v hmotné formě. Jedno procento fotografujících fotografie nearchivuje.

Tři čtvrtiny fotografujících respondentů někdy fotí sami sebe. Denně nebo téměř denně tak činí 3 % dotázaných a alespoň jednou týdně 7 % respondentů. Intenzitu jednou měsíčně deklarovala pětina dotázaných.

O výzkumu

  • metodika: CAWI, respondenti jsou součástí ČNP
  • terénní sběr: 11. 1. do 15. 1. 2022.
  • cílová skupina: internetová populace ČR 15+
  • výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,86–1,26
  • vzorek: 509 respondentů

-mav-