O nákupu elektromobilů zatím Češi příliš neuvažují

pátek, 29. dubna 2022, 07:15 Výzkum MediaGuru

Jen jednotky procent vlastníků automobilů využívají jiného než benzínového či naftového pohonu. Nákup elektromobilů Češi ani příliš neplánují, ukazuje výzkum Nielsen.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Respondenti, kteří vlastní osobní automobil, používají nejčastěji benzín jako typ pohonu (73 %). Druhým nejpoužívanějším typem pohonu je nafta, kterou využívá přibližně třetina těchto respondentů. 4 % z nich vybrala pohony LPG a CNG a pouhé procento poté hybridní typ pohonu (kombinace nafty/benzínu a elektřiny). Žádný z respondentů vlastnících osobní automobil neuvedl elektrický pohon jako typ pohonu svého automobilu. Ukazuje to výzkum agentury Nielsen pro MediaGuru.cz zaměřený na elektromobilitu.

Jeden osobní automobil vlastní v Česku více než polovina respondentů starších 18 let. 13 % respondentů jich vlastní více a téměř třetina ani jeden. 

Koupi osobního automobilu plánuje v následujících 12 měsících pětina dotazovaných respondentů starších 18 let. Koupi častěji plánují muži, respondenti do 44 let a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Také obyvatelé velkých měst plánují častěji koupi nového automobilu v porovnání s obyvateli vesnic a menších a středních měst.

Necelá polovina respondentů, kteří plánují v následujících 12 měsících koupi osobního automobilu, si plánuje pořídit automobil využívající benzín jako typ pohonu. Přibližně třetina z nich plánuje zvolit naftu a 2 z 10 respondentů hybridní typ pohonu. Pouze minimum respondentů zvažuje koupi automobilu s LPG, CNG nebo s elektrickým pohonem. Nejčastěji se rozhodují podle ceny, dvě třetiny podle spotřeby paliva. V případě odpovědí na tyto otázku je ale třeba upozornit, že základ pro výpočet byl nižší, a proto je třeba počítat s větší statistickou chybou.

Zdroj: Nielsen

Zdroj: Nielsen

Nižší hlučnost motoru je nejčastěji zmiňovanou výhodou elektromobilů. Uvedlo jí 60 % respondentů starších 18 let. Na druhém místě je ekologičtější provoz, který uvedlo 53 % dotázaných. 5 z 10 respondentů považuje za výhody elektromobilů bezplatné parkování v určitých placených zónách a také dálnice zdarma.

Naopak nejčastěji zmiňovanou nevýhodou elektromobilů je cena. Uvedlo jí 74 % respondentů starších 18 let. Na druhém místě je omezený dojezd, který uvedlo 72 % dotázaných. Dvě třetiny respondentů považují za nevýhody elektromobilů omezenou dostupnost dobíjecích stanic a také délku dobíjení. 4 z 10 respondentů uvedli omezenou nabídku a 17 % vyšší nehodovost

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: 12. 03. 2022 – 18. 03. 2022
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 18+
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,64 – 1,50
  • Vzorek: 466 respondentů
  • Realizace: Nielsen

-mav-