Výdaje do in-store představují téměř 10 mld. korun

pondělí, 11. dubna 2022, 11:50 Aktuality, Reklama MediaGuru

Reklamní výdaje do in-store komunikace tvoří téměř 10 miliard korun, za poslední čtyři roky došlo k jejich navýšení o 20 %.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Výdaje do in-store komunikace představovaly loni téměř 10 miliard korun. Vyplývá to z monitoringu investic do in-store marketingové komunikace, který realizuje asociace POPAI CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere. 

Výsledky výzkumu potvrdily rostoucí význam in-store komunikace v marketingovém mixu. V roce 2020 představoval podíl in-store komunikace na celkovém marketingovém mixu přibližně 8,7 miliard Kč čistých výdajů. Za poslední čtyři roky došlo k jejich navýšení o 20 %.

Zdroj: POPAI CE

Zdroj: POPAI CE

Více než polovina respondentů zařadila in-store komunikaci v rámci jejich marketingového mixu. Pokud respondenti uváděli, že in-store komunikaci nevyužívají, pak nejčastějším důvodem byla nevhodnost tohoto druhu komunikace pro produkt. Velkým konkurentem komunikace v místě prodeje je internet.

Nejvíce jsou in-store komunikační nástroje nasazeny ve vlastních prodejnách a provozovnách respondentů, dále v hypermarketech, supermarketech a v malých lokálních prodejnách.

K produktovým kategoriím, pro které byly in-store realizace nejčastěji využity, patří kosmetika a drogistické zboží, nápoje, oblečení, textil, obuv, potraviny a farmaceutické přípravky

Výzkum byl realizován v období 2021–2022. Probíhal prostřednictvím internetového sběru (CAWI) na vzorku 76 respondentů z řad zástupců retailu a dodavatelů značkových výrobků, kdy byli osloveni manažeři zodpovědní za investice do marketingové komunikace. 

-stk-