Z balených zmrzlin a nanuků vítězí u Čechů značka Míša

úterý, 10. května 2022, 07:25 Výzkum, Marketing MediaGuru

Balené zmrzliny a nanuky kupuje devět z deseti českých konzumentů. Nejoblíbenějším je Míša, ukazuje výzkum agentury Nielsen.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Nejoblíbenějším z nabízených balených zmrzlin nebo nanuků je pro české zákazníky značka Míša, kterou si alespoň občas dají tři čtvrtiny respondentů konzumujících tyto produkty. Shodně 57 % respondentů deklarovalo alespoň občasnou konzumaci produktů značek Prima a Algida, za kterými následoval Ledňáček (51 %), Polárka (33 %), Häagen-Dasz (22 %) a K Classic (20 %). Produkty Tatra a Pinko alespoň občas konzumuje 18 % a 10 % dotázaných, zatímco 8 % respondentů konzumuje produkty jiné značky. Vyplývá to z výzkumu agentury Nielsen pro MediaGuru.cz, který se zaměřil na balené zmrzliny nebo nanuky.

Balené zmrzliny nebo nanuky si alespoň občas dopřává více než 90 procent populace. Pouze 7 % respondentů uvedlo opak. Častěji deklarovali konzumaci mladí respondenti ve věkové skupině 15-34 let oproti starším a respondenti se středním vzděláním s maturitou ve srovnání s ostatními dotazovanými.

K nejčastěji konzumovaným patří mléčné či smetanové varianty (62 %). Více než pětina pak volí varianty ovocné (22 %).

Balená zmrzlina nebo nanuky se nejčastěji nakupují v supermarketech nebo hypermarketech (84 %). Následují kamenný obchod s potravinami (50 %), stánek na ulici/okénko (33 %), cukrárna (33 %), zmrzlinárna nebo jiný, primárně na zmrzlinu specializovaný obchod (16 %) a restaurace/kavárna (11 %). Ženy mírně častěji než muži tyto potraviny nakupují v cukrárnách, restauracích/kavárnách a v kamenných obchodech s potravinami.

Jeden z deseti respondentů nakupujících balené zmrzliny nebo nanuky tyto produkty nakupuje alespoň jednou za týden. Několikrát měsíčně je nakupuje 19 % respondentů a 28 % respondentů deklarovalo takový nákup alespoň jednou měsíčně, což byla nejčastější odpověď. Druhou nejčastější frekvencí bylo nakupování těchto produktů alespoň jednou za čtvrt roku, se kterou se ztotožnilo 27 % respondentů.

Zdroj: Nielsen, Základ: Dává si alespoň občas balené zmrzliny nebo nanuky, N=470

Zdroj: Nielsen, Základ: Dává si alespoň občas balené zmrzliny nebo nanuky, N=470

Muži oproti ženám mírně častěji alespoň občas konzumují produkty K Classic a Polárka. Ženy naopak častěji než muži deklarovaly značku Míša a Häagen-Dasz. Mladší respondenti konzumují produkty více značek oproti starším. Mladí respondenti častěji deklarovali značky Míša, K Classic a Tatra.

S rostoucím vzděláním byl zaznamenán rostoucí podíl konzumentů u produktů značky Häagen-Dasz a vysokoškolsky vzdělaní častěji než ostatní deklarovali konzumaci Algidy. Respondenti z vesnic si častěji než ostatní dopřávají produkty značky Prima a Ledňáček, zatímco respondenti z velkých měst konzumují častěji značky Algida a Häagen-Dasz, a méně často značku Tatra. Respondenti z Prahy a Středočeského kraje si oproti ostatním častěji dopřávají produkty značek Häagen-Dasz a Pinko, zatímco méně deklarovali konzumaci produktů od značky K Classic.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: 13. 04. 2022 – 19. 04. 2022
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,69 – 1,41
  • Vzorek: 506 respondentů
  • Realizátor: Nielsen

-mav-