Nejoblíbenějším letním alkoholickým nápojem Čechů je pivo

středa, 20. července 2022, 13:30 Výzkum, Marketing MediaGuru

Čtyřicet procent českých konzumentů alkoholických nápojů je během léta pije častěji. Nejčastěji konzumovaným letním alkoholickým nápojem je pivo, ukazuje výzkum Nielsen Admosphere.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Alkoholické nápoje pijí během letních měsíců alespoň občas čtyři pětiny Čechů (81 %). Častěji je pijí muži než ženy (84 % proti 78 %), lidé ve věku 35-54 let (86 %) vůči jiným věkovým skupinám, respondenti s maturitou (84 %) v porovnání s ostatními vzdělanostními skupinami a ti z velkých měst (87 %) oproti menším obcím. Ukazuje to výzkum Nielsen Admosphere pro MediaGuru.cz.

Dvě pětiny dotázaných (41 %) pijí alkoholické nápoje v letních měsících častěji než po zbytek roku. Častěji jsou to muži než ženy (45 % oproti 36 %). Více než polovina alespoň občasných konzumentů alkoholických nápojů (55 %) je během letních měsíců pije stejně často jako v jiných měsících roku. Častěji to jsou ženy než muži (58 % oproti 52 %). Podíl těch, kteří pijí alkoholické nápoje během letních měsíců stejně jako po zbytek roku, roste s věkem, klesajícím vzděláním a menší velikostí sídla respondenta.

Nejčastěji konzumovaným letním alkoholickým nápojem je pivo. Dvě pětiny alespoň občasných letních konzumentů alkoholických nápojů (40 %) uvedlo, že jejich nejoblíbenější alkoholický nápoj během letních měsíců je neochucené pivo. Zhruba pětina má v tomto období nejraději ochucené pivo, desetina koktejly a nešumivé víno a méně než 6 % pak uvedlo prosecco, tvrdý alkohol a sekt a šampaňské. 7 % alespoň občasných letních uživatelů alkoholických nápojů nemá jednoznačného favorita.

Zdroj: Nielsen Admosphere, červen 22022, N = 388

Zdroj: Nielsen Admosphere, červen 22022, N = 388

Z těch, kteří pijí alkohol v létě alespoň občas, pijí neochucené pivo častěji v létě než po zbytek roku dvě pětiny a stejně často 37 % dotázaných. Podobný podíl pije v létě častěji radlery (39 %). Stejně často jako po zbytek roku je to 27 % dotázaných. Ačkoliv koktejly nepatří k nejkonzumnějším typům alkoholu, pije je v létě častěji téměř třetina konzumentů alkoholu alespoň občas. Pokud bychom se podívali na údaje mezi respondenty, kteří daný druh alkoholu vůbec pijí (tj. ne ti, kteří nepijí nikdy nebo pouze zřídka), zjistíme, že podíl respondentů, kteří jej pijí v létě častěji, se u všech tří výše jmenovaných blíží polovině.

Nejméně konzumovaným nápojem z dotazovaných je prosecco. V létě jej pije častěji než po zbytek roku 15 % a stejně často téměř 3 z 10 konzumentů alkoholických nápojů. Téměř polovina mužů uvedla, že v letních měsících pije častěji oproti zbytku roku neochucené pivo (47 %), zatímco ženy pijí v létě častěji ochucené pivo (46 %). Naopak nejčastěji zmiňovaným alkoholickým nápojem, který konzumují méně v letních měsících oproti zbytku roku, bylo u mužů prosecco (47 %) a u žen tvrdý alkohol (40 %).

Nejčastěji pijí alkoholické nápoje bez ohledu na sezónu respondenti na zahradní/grilovací party, případně doma s rodinnými příslušníky. Z těch, kteří pijí v létě alespoň občas, na zahradní party pije častěji v létě oproti zbytku roku více než polovina a stejně často třetina dotázaných. Doma s rodinnými příslušníky/přáteli, se kterými pijí alkoholické nápoje, popijí v létě častěji než po zbytek roku čtvrtina a stejně často tři pětiny respondentů. Třetí nejvyužívanější příležitostí pro pití alkoholu je návštěva doma u někoho jiného. To provádí v létě častěji než ve zbytku roku čtvrtina a stejně často více než polovina konzumentů alkoholických nápojů. Naopak nejméně využívanou příležitostí pro pití alkoholických nápojů je okamžik při/po aktivním sportování. To v létě častěji než po zbytek roku praktikuje 12 % a stejně často třetina konzumentů alkoholických nápojů.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: 7. 6. 2022 – 14. 06. 2022
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 18+
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,62–1,77
  • Vzorek: 479 respondentů
  • Realizátor: Nielsen Admosphere

-mav-