Řetězec Žabka uvedl pilotní projekt zástěny regálů pečiva

úterý, 20. září 2022, 07:10 Aktuality, Retail MediaGuru

Maloobchodní síť prodejen Žabka instaluje zástěny regálů s nabídkou nebaleného pečiva.

Zástěna pečiva v obchodě Žabka, zŘedroj: Žabka

Zástěna pečiva v obchodě Žabka, zŘedroj: Žabka

Maloobchodní síť prodejen Žabka instaluje zástěny regálů s nabídkou nebaleného pečiva. Pilotní projekt, jehož cílem je zvýšení hygienických opatření a udržení kvality pečiva od jeho napečení až po samotnou konzumaci ze strany zákazníků, je momentálně spuštěn v pražských prodejnách Žabky na Edenu a v ulicích Legerova a Oblouková.

„Z pohledu objemu prodeje pro nás pečivo představuje stěžejní sortiment. Z tohoto důvodu každoročně probíhají na všech našich provozovnách školení pro personál i franšízanty zaměřená na kvalitu a zásady pečení, aby byly dodrženy všechny stanovené normy,“ říká Radim Lunda, generální manažer maloobchodní sítě prodejen Žabka.

V České republice dosud při výrobě a nákupu pečiva platí pro zaměstnance i zákazníky standardní hygienická opatření, která se týkají například používání rukavic nebo kleští při vládání pečiva do přepravek či uskladňovacích obalů určených pro zákazníky. K instalaci zástěny u regálů s nabídkou nebaleného pečiva inspirovali vedení tuzemské maloobchodní sítě Žabka kolegové na Slovensku, kteří tento trend nastolili už při jeho uvedení na trh v roce 2020.

Hlavní přínos tohoto kroku spočívá v ochraně nebaleného pečiva před okolními vlivy, například před prašností či teplotními výkyvy. 

Instalace zástěn regálů s nabídkou nebaleného pečiva ve třech pražských prodejnách není prvním pilotním projektem Žabky v letošním roce. V březnu v pražských prodejnách v Obloukové a Legerově ulici rozšířila nabídku poskytovaných služeb o možnost nákupu čerstvých pokrmů z nabídky obslužného pultu.

-msv-