Většina Čechů chce letos za Vánoce šetřit

pondělí, 14. listopadu 2022, 13:35 Výzkum MediaGuru

Šetřit bude letos při vánočním nakupování většina z nás. Tvrdí to 63 % Čechů ve věku 15-64 let. Více se k úsporám hlásí ženy a rodiny s dětmi, ukazuje výzkum OMG Research.

Zdroj: Unsplash

Zdroj: Unsplash

Většina Čechů si neumí představit Vánoce bez společně strávených chvil s rodinou a blízkými. Necelá polovina z nás také považuje za nezbytné dodržování vánočních tradic. To vše je v našem hodnocení zásadně důležitější než dostatek peněz na dárky. Ale právě peníze jsou před letošními Vánoci jedním z klíčových témat. Vyplývá to z výzkumu OMG Research.

Jistota dostatku peněz na dárky je podle očekávání zásadní častěji pro lidi s nižšími příjmy, ekonomicky neaktivní a častěji také pro obyvatelé menších měst a lidi s nižším vzděláním. Šetřit bude letos při vánočním nakupování většina z nás. Tvrdí to 63 % Čechů ve věku 15-64 let. Více se k úsporám hlásí ženy a rodiny s dětmi. Relativně méně se na šetření chystají lidé z velkých měst, lidé s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. Jak ukážeme dále, šetření při nákupech nemusí nutně znamenat, že lidé plánují utratit celkově méně než loni. Pochopitelně jde o přímý následek vysoké inflace a rostoucích životních nákladů.

Zdroj: OMG Research

Zdroj: OMG Research

Mezi tři nejčastější strategie úspor patří nákupy v akcích a slevách, nákupy celkově menšího počtu dárků a také nákupy levnějších dárků. Řídí se jimi více než polovina Čechů. Ale tím úsporná opatření zdaleka nekončí. Například na nákupy v rámci dnů jako je Black Friday se chystá 42 % Čechů. Dále téměř 40 % dotázaných letos obdaruje méně lidí nežli loni a čtvrtina Čechů počítá s domluvou v rámci rodiny nebo přátel, že se letos neobdarují vůbec. S úvěrem nebo půjčkou počítají jen 4 % Čechů.

A jak se k vánočním útratám staví muži a ženy? Ženy jsou o své strategii šetření více přesvědčené než muži. Jejich odpovědi jsou rozhodnější. Nejvíce se od mužů odlišují v tom, že jsou aktivnější co do načasování nákupů – jsou častěji ochotné začít s nákupy dříve, aby si zajistily co nejlepší ceny. A za druhé jsou ženy více otevřené vlastnoručnímu vyrábění dárků. Vyrobit nějaký dárek nebo dárky se chystá každá čtvrtá žena a každý desátý muž. Ženy dále častěji, než muži připouští nákup levnějších značek, menších dárků, skládání se na dárek v rámci rodiny a také se častěji celkově hlásí ke sledování akcí a slev.

Podle toho, jak lidé momentálně hodnotí své plány, bychom mohli usuzovat, že letošní předvánoční útraty budou stejné anebo spíše nižší než ty loňské. Pouze jeden z deseti Čechů je otevřen tomu, že letos utratí za dárky a přípravu na Vánoce větší celkovou částku než loni. Těsná většina z nás letos plánuje utratit za vánoční nákupy stejně jako loni. Další větší třetina Čechů potřebuje za Vánoce utratit méně než loni. To se více týká starší poloviny naší společnosti – lidí ve věku nad 45 let. Častěji jsou to lidé z malých měst, což jistě souvisí s typem bydlení (rodinné domy) a tedy většími náklady na energie.

Zjištění uvedená v tomto textu plynou z kvantitativního výzkumu, který v říjnu 2022 na reprezentativním vzorku české populace o velikosti 500 respondentů zrealizoval OMG Research.

Autorka textu: Libuše Tvrzníková, Head of Research, Omnicom Media Group

Pozn.: Server MediaGuru.cz provozuje mediální agentura PHD, která je součástí Omnicom Media Group