Prchal je kvůli Babišově kampani vyloučen z ADC

čtvrtek, 26. ledna 2023, 07:05 Reklama, Lidé MediaGuru

Klub reklamních profesionálů vyloučil ze svých řad kvůli neetické prezidentské kampani Andreje Babiše Marka Prchala.

Marek Prchal, zdroj: Wikipedia

Marek Prchal, zdroj: Wikipedia

Art Directors Club Czech Republic (ADC) vyloučil ze svých řad Marka Prchala. Členové klubu se od jeho aktivit, které souvisejí s kampaní pro prezidentského kandidáta Andreje Babiše zcela distancují. Zároveň se klub dohodl na vytvoření etického kodexu politické reklamy, která dosud není nikterak regulována.

Klub, který již 30 let sdružuje české reklamní profesionály, se rozhodl vůbec k historicky prvnímu vyloučení svého člena, kvůli činnosti, která je v rozporu s posláním spolku a jeho zájmy. Je jím Marek Prchal, marketingový odborník a spoluautor komunikace prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Jeho členství v ADC bylo již několikrát diskutováno, avšak způsob, jakým je vedena nynější kampaň, překračuje dle členů ADC nejen profesionální ale i etické hranice. 

Marek Prchal byl proto vyzván k rezignaci na svoje členství, což odmítl. Byla proto svolána mimořádná schůze klubu, na níž se přítomní členové shodli na jeho vyloučení. Zároveň se členové klubu zavázali k sestavení etického kodexu politické reklamy a k iniciování odborného diskurzu, který by pomohl definovat hranice čestného a poctivého marketingu politických kampaní. Ty, na rozdíl od komerční marketingové komunikace, dosud nespadají pod žádný kontrolní orgán, i navzdory obrovským dopadům na společnost.  

„Používat, a k tomu ještě zcela bezostyšně a účelově, marketing a reklamu k šíření lží, strachu a štěpení společnosti je nejenom amorální, ale zároveň i nebezpečné pro budoucí směřování oboru. I když bychom se měli vzájemně tolerovat, jsme přesvědčeni, že způsob jakým byla vedena tato prezidentská kampaň, by tolerován být rozhodně neměl. Proto chceme vyslat jasný signál nejen profesním kolegům, ale celé společnosti,“ říká předseda klubu ADC, David Suda. 

Český Art Directors Club byl založen v roce 1993 s cílem zasazovat se o růst kreativní úrovně komerční komunikace u nás a podporovat vzájemné předávání zkušeností, profesního vzdělávání i etického standardu kreativních pracovníků v oboru komunikace. Mezi aktivity klubu patří rovněž pořádání prestižní oborové soutěže ADC Czech Creative Awards.

PR Klub: Etika nesmí chybět ani v politické komunikaci

K průběhu prezidentských kampaní se vyjádřil ve čtvrtek odpoledne i PR Klub. Tato profesní asociace sdružuje více než 300 expertů v oblasti komunikace a public relations a uvedla, že považuje za zásadní připomenout etická pravidla platná pro profesionály v oboru public relations.

Podle etického kodexu Mezinárodní asociace Public Relations IPRA, který PR Klub převzal, je profesionál v oblasti komunikace kromě jiného povinen jednat čestně, transparentně, respektovat dialog a uznat práva všech zúčastněných stran, obhajovat svoji pozici a vyjadřovat své názory. Přitom je však také povinen „přijmout veškerá opatření k zajištění pravdivosti a přesnosti všech poskytovaných informací a zároveň vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby nebyly úmyslně šířeny nepravdivé nebo zavádějící informace, a vykonávat náležitou péči, aby se zabránilo provedení takových činů neúmyslně a případně zajistit okamžitou nápravu takového činu“.

V politické komunikaci podle PR Klubu „házení špíny“, používání zavádějících informací a neférových praktik často rozhoduje volby a páchá hluboké škody na společnosti. „Protože část lidí si řekne, že když „oni mohou“, my můžeme také. Nepřímo se tak nastavuje míra toho, co jsme ochotni akceptovat. Je na čase si uvědomit, že pravidla pro férovou a etickou komunikaci máme, jen je třeba je vyžadovat – také a možná především – právě v politické komunikaci. Jako profesní organizace se vůči takovému jednání vymezujeme a jednoznačně deklarujeme, že nemůže být pokládáno ani za profesionální, ani etické. Zahájíme proto jednání o kultivaci komunikace s politickou reprezentací a o tom, zda vnímá potřebu dodržovat pravidla hry, aby se jejich komunikační týmy právem mohly řadit mezi ty profesionální," uvedl PR Klub.

-stk- 

Aktualizováno ve čtvrtek odpoledne o vyjádření PR Klubu